EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
23.03.09.

Akcijā „Pirmais vārds” iesaistījušās jau 63 pirmsskolas izglītības iestādes
Akcijai „Pirmais vārds” iesaistījušās jau 63 pirmsskolas izglītības iestādes no 20 Latvijas rajoniem. Savas aktivitātes akcijai arī citas izglītības iestādes vēl var pieteikt līdz 24. aprīlim. Ar akcijas vadlīnijām un ieteikumiem var iepazīties Valsts valodas aģentūras mājaslapā http://www.valoda.lv.

Jau ziņots, ka akcija „Pirmais vārds” tiek rīkota, atzīmējot Starptautiskās dzimtās valodas dienu. Tā tika atklāta 21. februārī. Dažādi pasākumi norisināsies līdz pat 24. aprīlim, un akcija noslēgsies ar zinātnisku konferenci šā gada septembrī Rīgā.

Ikviena Latvijas pirmsskolas izglītības iestāde un vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, aicināta piedalīties akcijā „Pirmais vārds”, rīkojot pasākumus iestādes audzēkņiem, viņu vecākiem un vecvecākiem, māsām un brāļiem.

Akcijas „Pirmais vārds” mērķis ir vienot dažādu paaudžu cilvēkus, atjaunojot stāstīšanas tradīciju, pilnveidot bērnu, viņu vecāku, vecvecāku u.c. ģimenes locekļu sociālās prasmes un valodas kompetenci (klausīties prasmi un stāstītprasmi). Lai valodiskajās aktivitātēs iesaistītu vecākus un vecvecākus, akcijas rīkotāji rosina ģimenēs atcerēties kādus lingvistiski nozīmīgus notikumus – bērna pirmo īpašo vārdu vai situāciju, kurā izteikts kāds neparasts un līdz šim nelietots vārds vai izteiciens. To var saukt arī par ģimenes leģendu, kuras centrā ir konkrēts vārds. Tas ir stāsts, kurš, iespējams, jau ilgi tiek glabāts ģimenes locekļu atmiņās.

Starptautiskā dzimtās valodas diena katru gadu tiek atzīmēta 21. februārī, kopš 1999. gada 17. novembrī UNESCO Ģenerālkonferences 30. sesijā tika pieņemta Rezolūcija par valodu daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību. Starptautiskās dzimtās valodas dienas un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst uzmanību valodu un kultūru daudzveidībai un sekmēt dzimtās valodas lietojumu, kā arī vairot apziņu, ka dzimtā valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai. Šogad UNESCO īpašu uzmanību aicina pievērst valodas starpdisciplinārajam un sabiedrību vienojošajam raksturam.

Arī Latvijā, atzīmējot Starptautiskās dzimtās valodas dienu, Valsts valodas aģentūra ar UNESCO LNK atbalstu un sadarbībā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu 2009. gadā organizē dažādus pasākumus, lai rosinātu cilvēku interesi par dzimto valodu, kā arī aicinātu apzināties dzimtās valodas īpašo vērtību.

Plašāk par Latvijā plānotajiem Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītajiem pasākumiem: http://www.valoda.lv/lv/news/planotasaktivitates.

Latvijā organizētie Starptautiskās dzimtās valodas dienas pasākumi ir iekļauti arī Eiropas Savienības Eiropas Radošuma un inovāciju gada pasākumu plānā.

Pasākumus atbalsta IZM, TV raidījums „Māmiņu klubs”, žurnāls „Spicīte”, SIA „Madonas poligrāfists”, SIA „Talsu tipogrāfija”, Rīgas Skolēnu pils un pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanas centrs „Mazais prātnieks”.

Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
Tālrunis: 7325109, 67325109
E-pasts: baiba@unesco.lv

Vita Ruduša
Valsts valodas aģentūras projektu vadītāja
Tālrunis: 67201687
E-pasts: vita.rudusa@valoda.lv