EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.02.07.

Akceptē Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikumu


13.februārī, Ministru kabineta sēdē Vides ministrijas un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta kopīgi izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikums", ar kuru paredzēts aizstāt šobrīd spēkā esošos 1998. gada 4. augusta MK noteikumus Nr. 282 "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikums".

Jauns noteikumu projekts sagatavots, jo šobrīd spēkā esošie MK noteikumi ir novecojuši. Ar sagatavoto noteikumu projektu tiek precizēts konsultatīvās padomes darbības mērķis un padomes darba organizācija, kā arī tiek pārskatītas padomes sastāvā iekļautās iestādes/ organizācijas.


Konsultatīvās padomes mērķis ir veicināt dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības interešu saskaņošanu, kā arī ilgtspējīgas attīstības plānošanu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Padomes sastāvā iekļauti 17 pārstāvji no 15 iestādēm vai organizācijām.


Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (ZBR) tika izveidots atbilstoši 1997.g. 11.decembra Saeimas apstiprinātajam likumam "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu", piešķirot starptautiskajai aizsargājamo teritoriju klasifikācijai atbilstošu nosaukumu 1990.gadā izveidotajam Ziemeļvidzemes reģionālajam dabas aizsardzības kompleksam. 1997.gada 15.decembrī ZBR tika atzīts par starptautiskas nozīmes aizsargājamu dabas teritoriju UNESCO programmas MaB ietvaros. Teritorija aptver 457 600 ha sauszemes un 16 750 ha jūras akvatorijas.

Kristīne Barševska
Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļas vad.pi.
Tel.: 7026533/ 26417267
E-pasts: prese@vidm.gov.lv