EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.11.11.

Ainu Nagobads-Ābolu ievēl par Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda locekli

24. novembra Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) pilnsapulcē par tās Goda locekli ievēlēta Aina Nagobads-Ābola – Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības UNESCO padomniece, kura no 1991. līdz 2000. gadam bijusi Latvijas vēstniece UNESCO. Pirms 20 gadiem tieši viņa vadīja visu nepieciešamo dokumentu sagatvošanu Latvijas pieteikumam dalībai UNESCO un 1991. gada 14. oktobrī svinīgi ienesa Latvijas karogu UNESCO galvenajā mītnē Parīzē un novietoja blakus pārējo dalībvalstu karogiem. 

Aina Nagobads-Ābola ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) augstāko apbalvojumu – Goda rakstu ir apbalvota par ieguldījumu UNESCO LNK darbības un programmu īstenošanā Latvijā un par atbalstu UNESCO darbam Latvijā un pasaulē. Šobrīd Aina Nagobads-Ābola joprojām turpina aktīvi darboties kā Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības padomniece UNESCO. Viņa ir sekmējusi Latvijas zinātnieku iesaisti UNESCO programmās un sekmējusi LZA un UNESCO sadarbības līguma noslēgšanu 1997. gadā. Tāpat viņas veikums Latvijas vērtību izcelšanā pasaulē ir vainagojies ar Rīgas vēsturiskā centra iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 1997. gadā, kā arī ar UNESCO atbalstu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta attīstībai 1999. gadā. 
 
„Lielajā pasaules kopainā Aina Nagobads-Ābola ir pierādījusi Latviju kā spējīgu, atpazīstamu un cienītu valsti. Viņa ir izveidojusi drošu pamatu, kas paver ceļus jaunām iniciatīvām un rosina mūs pašus izcelt Latvijas vērtības pasaulē un izjust pasaules elpu savā ikdienā,” uzsver UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.
 
UNESCO ir 1945. gadā dibināta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) specializētā aģentūra izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos. Tā ir lielākā ANO sistēmas organizācija, kuras darbā šobrīd piedalās 195 dalībvalstis un septiņas asociētās valstis. UNESCO galvenie uzdevumi ir veicināt miera kultūru pasaulē, izglītības pieejamību un kvalitāti, kultūras mantojuma saglabāšanu, informācijas pieejamību, nabadzības mazināšanu, kā arī sniegt dalībvalstīm atbalstu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā caur zināšanu mobilizāciju un jēgpilnu to izmantošanu 
 
“Pulcējoties Apvienoto Nāciju paspārnē, ātri atklājās, ka katrai tautai ir sava kultūra, vairāk vai mazāk bagāta, vairāk vai mazāk atšķirīga, bet sava īpašā kultūra. Savējo rādot un citu iepazīstot, veidojas harmoniska cilvēces saskaņa. UNESCO dod skatuvi, kur, kopā sastrādājoties ar visām citām tautām, varam celt gaismā mūsu saglabātās kultūras vērtības. UNESCO ir varens projekts. Milzīgs un milzīgi sarežģīts. Zināms laiks ir bijis nepieciešams, lai apjaustu visus tos ceļus, uz kuriem organizācija atver durvis,” stāsta Aina Nagobads-Ābola, kura turpina aktīvi sadarboties ar UNESCO LNK, lai stiprinātu izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā un demokrātisko vērtību īstenošanā. 
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv