EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.05.10.

Aicinām pieteikties UNESCO Starptautiskajai Rakstpratības godalgai


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija informē, ka tiek izsludināta pieteikšanās UNESCO Starptautiskajai Rakstpratības godalgai. Šī prestižā godalga tiek piešķirta valsts un nevalstiskajām organizācijām, kā arī individuālām personām par nozīmīgu ieguldījumu rakstpratības veicināšanā visā pasaulē. 2010.gada godalgas īpašā tēma ir “Rakstpratība un sieviešu līdzdalība”.

UNESCO Starptautiskā Rakstpratības Godalga sastāv no četrām balvām, kuru kopējā vērtība ir US 80 000.

- Karaļa Sejong Rakstpratības balva (2 balvas)
Balva izveidota ar Korejas Republikas atbalstu un nosaukta par godu karalim Sejong, kas pirms 500 gadiem izveidoja korejiešu alfabētu. Tā tiek piešķirta par nozīmīgu devumu rakstpratības attīstībā un dzimtās valodas lietošanā.

- Konfūcija Rakstpratības balva (2 balvas)
Balva izveidota ar Ķīnas Tautas Republikas atbalstu un nosaukta izcilā ķīniešu zinātnieka Konfūcija vārdā. Tā tiek piešķirta par nozīmīgu ieguldījumu rakstpratības veicināšanā lauku apvidos un ārpusskolas apmācībā.

Pieteikumus balvai jāiesniedz līdz 2010. gada 30.maijam UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Sekretariātā, Pils laukumā 4-206, Rīgā.

Vadlīnijas pieteicējiem:
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001878/187815E.pdf

Pieteikumu anketa:
http://www.unesco.org/education/literacyprizes/submissionform.doc

Papildus informācija Starptautiskās Rakstpratības balvas mājas lapā:
http://www.unesco.org/en/literacy/literacy-prizes