EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
04.09.07.

Aicinām piedalīties Mondialogo skolu konkursāMondialogo skolu konkurss ir Apvienoto Nāciju Izglītības, Zinātnes un Kultūras organizācijas (UNESCO) un kompānijas „DaimlerChrysler” kopējā iniciatīva.

Konkurss ir unikāla starptautiska sacensība, kas sekmē un stiprina starpkultūru dialogu jauniešu vidū. Tā atbilst šodienas izglītības prioritātēm, praktiski ļaujot realizēt koncepciju „mācīties dzīvot kopā” un attīstot jauniešu prasmes efektīvi komunicēt ar vienaudžiem citur pasaulē.

Aicinām piedalīties konkursā arī Latvijas skolu komandas. Komandā drīkst būt līdz 30 skolēniem vecumā no 14 līdz 18 gadiem un 1 skolotājs kā komandas vadītājs.

Viena projekta izpildē piedalās 2 valstu komandas, kas vienojas par projekta ideju un mērķi, tādējādi veicinot starpkultūru dialogu un jaunu kontaktu veidošanos pasaules kontekstā.

Mondialogo skolu 3. konkursa norises kalendārs:

Līdz 2007. gada 1. novembrim:

- Dalībnieku reģistrācija internetā: www.mondialogo.org/msc vai nosūtot reģistrācijas formu pa faksu: +33 1 45 68 56 27 Reģistrācijas veidlapa pieejama arī UNESCO LNK Sekretariātā Rīgā, Pils laukumā 4 - 206.

2007.gada decembris

- Komandu saskaņošana un informācijas saņemšana par iespējamo partneri citā valstī

2008. gada janvāris-maijs

- skolu projektu fāze

līdz 2008.gada 31. maijam

- komandu projekta rezultātu gala ziņojuma iesniegšana UNESCO Sekretariātā, Parīzē, Francijā

2008.gada jūlijs

- starptautiskās žūrijas tikšanās un projektu izvērtēšana
- uzvarētāju nominēšana

2008.gada septembris

Mondialogo simpozijs un uzvarētāju godināšana

Sīkāku informāciju par konkursu var iegūt UNESCO L:atvijas Nacionālās komisijas Sekretariātā pie Zinātnes, jaunatnes un ASP sektora vadītājas Ingas Pučures, zvanot pa tālruni + 371 67325109 vai rakstot uz e-pastu: inga@unesco.lv