EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
27.08.11.

Aicina uz semināru par Bulgārijas pieredzi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā


Šā gada 30. jūnijā no pl. 10:00 līdz 13:00 Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrā, Rīgā, Pils laukumā 4, 3. stāvā interesenti tiek aicināti uz semināru „Bulgārijas pieredze nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā”

To vadīs Mila Santova, Prof., Dr.Sc., Bulgārijas Zinātņu Akadēmijas Etnoloģijas un folkloras pētnieciskā institūta un Etnogrāfijas muzeja vadošā pētniece, eksperte Bulgārijas nemateriālā kultūras mantojuma jomā, Bulgārijas ICOM nacionālās komitejas prezidente un Iva Stanojeva, Bulgārijas Zinātņu Akadēmijas Etnoloģijas un folkloras pētnieciskā institūta un Etnogrāfijas muzeja vadošā pētniece, Bulgārijas Kultūras ministrijas eksperte nemateriālā kultūras mantojuma jomā, kuras Rīgā projekta „Bulgārija un Latvija: nemateriālā kultūras mantojuma problēmas” (2009. – 2011.) ietvaros viesojas jau otro reizi.

Seminārā tiks pārrunāti temati par Bulgārijas pieredzi šādos jautājumos:
1) Cilvēktiesības un nemateriālais kultūras mantojums (M.Santova);
2) Pašreizējais darbs pie Kultūras mantojuma likuma sadaļas par nemateriālo kultūras mantojumu īstenošanas (M.Santova, I.Stanojeva);
3) Par paveikto jaunu vienību ierakstīšanā Bulgārijas nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma reģistrā (M.Santova).

Semināra programma

Darba valoda – latviešu un krievu (bulgāru prezentācijas). Tulkojums no krievu valodas uz latviešu valodu netiks nodrošināts.

Iepriekšēja pieteikšanās līdz šā gada 29. jūnijam: Kultūras ministrijas vecākā referente Signe Pujāte, tālr. 67330239, mob. tālr. 29134042, uz e-pasts Signe.Pujate@km.gov.lv.