EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.01.11.

Aicina tiešsaistē piedalīties mediju un komunikācijas jautājumiem veltītās UNESCO konferencēs


26. un 27. janvārī UNESCO galvenajā mītnē Parīzē notiks divas nozīmīgas starptautiskas konferences par vārda brīvības, žurnālistikas ētikas un mediju atbildības jautājumiem, kurās piedalīties būs iespējams arī tiešsaistē caur UNESCO mājas lapu.

Ņemot vērā šo tematu aktualitāti un nozīmīgumu pašreiz arī Latvijā, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) pasākumos aicina piedalīties ikvienu interesentu – žurnālistus un plašsaziņas līdzekļu vadītājus, mediju un komunikācijas jomu speciālistus un praktiķus, atbilstošās akadēmiskās vides pārstāvjus, studentus u.c.


26. janvārī no plkst. 9:30 notiks Starptautisks simpozijs par vārda brīvību (International Symposium on Freedom of Expression). Tajā plānots diskutēt par aktuālajiem vārda brīvības jautājumiem pasaulē šobrīd, rosināt diskusiju par vārda brīvības aspektiem internetā, kā arī pievērsties tematiem par žurnālistu drošību.


Vairāk informācijas – simpozija mājas lapā.

Savukārt 27. janvārī no plkst. 9:30 notiks starptautiska konference „Mediju ētika un pašregulācija Eiropā: jauni mediji, vecās dilemmas” („Journalism Ethics and Self-regulation in Europe: New Media, Old Dilemmas”). Konferenci rīko UNESCO sadarbībā ar Eiropas Komisiju, noslēdzot projektu „Dienvidaustrumeiropas mediju nozares pielāgošanās starptautiskajiem standartiem” („Alignment to International Standards in the Media Sector of South East-European Countries”), kas ir pamats visā Eiropā turpināt diskusijas par mediju atbildību, profesionālajiem standartiem, pašregulācijas mehānismiem un žurnālistikas ētikas stiprināšanu.


Vairāk informācijas par konferenci – tās mājas lapā.


UNESCO ir vienīgā starpvaldību institūcija ar mandātu preses brīvības, plašsaziņas līdzekļu darbības un žurnālistikas ētikas jomu jautājumos. UNESCO iestājas par vārda brīvību un preses brīvību kā vienu no svarīgākajām cilvēktiesībām un mediju neatkarību un plurālismu kā demokrātijas pamatu.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv