EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.08.11.

Aicina pieteikties dalībai 7. UNESCO Jaunatnes forumā


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina pieteikties dalībai 7. UNESCO Jaunatnes forumā, kas notiks UNESCO Ģenerālās konferences 36. sesijas laikā no 2011. gada 17. līdz 20. oktobrim organizācijas galvenajā mītnē Parīzē.

UNESCO Jaunatnes forums ir neatņemama Ģenerālās konferences sastāvdaļa, kas jau kopš 1999. gada regulāri notiek reizi divos gados un funkcionē kā viens no mehānismiem dialoga veicināšanai vispasaules līmenī starp politikas veidotājiem un jauniešiem, ļaujot jauniešiem izteikt savus priekšlikumus par UNESCO programmu virzību. Jaunatnes forums ir viena no spēcīgākajām UNESCO platformām, lai formulētu savus darbības mērķus kopā ar nākotnes politikas veidotājiem, tādējādi nodrošinot gan visplašāko līdzdalību, gan jaunu ideju un priekšlikumu ienākšanu lēmumu pieņemšanas procesos, gan iestājoties par atvērtību, savstarpēju sadarbību un atbalstu.

Forums tiks veltīts tematam „Kā jaunatne virza pārmaiņas”, kas atspoguļo UNESCO pieeju jaunatnei kā svarīgam partnerim miera un labklājības stiprināšanai pasaulē. Šis temats ir cieši saistīts ar Starptautisko jaunatnes gadu, kas ANO sistēmā tiek atzīmēts no 2010. gada 12. augusta līdz 2011. gada 11. augustam, izceļot tieši jaunatnes lomu savstarpējās saprašanās un sarunu veicināšanā. Forumā tiks diskutēts par jauniešu spēju konstruktīvi veicināt miera kultūru, atbalstīt labu pārvaldību, veicināt ekonomiskās iespējas un pieņemt dažādus izaicinājumus, kas saistīti gan ar globālām pārmaiņām, gan starppaaudžu un dažādu kultūru dialoga iespējām. Foruma noslēgumā plānots vienoties par principiem un vadlīnijām gan stiprinātai sadarbībai starp UNESCO un jaunatni, gan konkrētām aktivitātēm. No katras valsts forumā var piedalīties divi jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kas attiecīgi pārstāvētu savu valsti UNESCO 7. Jaunatnes forumā. Dalībnieku atlasi visās UNESCO dalībvalstīs veic to attiecīgās nacionālās komisijas.

Dalībai forumā var pieteikties līdz 2011. gada 31. jūlijam, pieprasot un pēc tam atpakaļ nosūtot aizpildītu reģistrācijas anketu, CV un atbalsta vēstuli no kādas jauniešu organizācijas UNESCO LNK uz office@unesco.lv.

Izskatot pieteikumus, īpaši augstu tiks vērtēta pieredze un gatavība aktīvi iesaistīties diskusijās, gatavība turpināt sadarbību ar UNESCO LNK jaunatnes jautājumos nākotnē, kā arī atvērtība skatīt ar jaunatnes politiku saistītus jautājumus visas pasaules kontekstā.

Delegātu ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz dalībnieka pārstāvētā organizācija vai pats dalībnieks.

Lūdzam šo informāciju izplatīt pēc iespējas visiem jauniešiem un jauniešu organizācijām, kas būtu ieinteresēti piedalīties 7. UNESCO Jaunatnes forumā un tā darbā pārstāvēt Latviju.

Vairāk informācijas par forumu.

Cerot uz patiesu un savstarpēji bagātinošu sadarbību,
Dagnija Baltiņa
UNESCO LNK ģenerālsekretāre