EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
02.09.13.

Aicina iesaistīties Pasaules informācijas sabiedrības samitam veltītā sadarbības platformā

UNESCO aicina pievienoties atvērto izglītības resursu kopienai (UNESCO Open Educational Resources Community) caur jaunu globālo sociālo tīklu. Tā mērķis ir veicināt globālās kustības „Izglītība visiem” un tūkstošgades mērķu īstenošanu caur atvērto izglītības resursu pieejamību.

Tiešsaistes tīkls ir veidots, balstoties uz fundamentāliem atvērtības principiem un savstarpēju cieņu, ļaujot ikvienam tā biedram iesaistīties ar personīgo ekspertīzi, praksi un pieredzes stāstiem par atvērto izglītības resursu pielietojumu kvalitatīvas un inovatīvas izglītības veicināšanā.

Iesaiste tīklā ikvienam sniegs iespēju iepazīt jaunākās idejas, iesaistīties augstas kvalitātes saturiskās diskusijās, piekļūt tematiskiem blogiem, dalīties ar attēliem, video un citiem failiem, kā arī izmantot UNESCO izveidotu Oksfordas līmeņa tiešsaistes debašu funkciju.

Reģistrētiem tīkla lietotājiem būs iespēja brīvi pievienoties tādām interešu grupām, kā brīvās pieejas zinātniskā informācija (Open Access), Pasaules informācijas sabiedrības samita izvērtēšanas process (WSIS+10 Review), dzimumu līdztiesība un atvērtā koda programmatūra (Gender and Free and Open Source Software), kā arī informācijas pratība (Information Literacy) un iekļaujošas sabiedrības veidošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (Building inclusive societies for persons with disabilities).

Pievienoties šim tīklam iespējams līdz šī gada 15. septembrim, reģistrējoties šeit.

Vairāk informācijas par UNESCO atvērto izglītības resursu kopienu šeit.

Vairāk par UNESCO atvērto izglītības resursu programmu šeit.