EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
23.05.11.

Āfrikas nedēļa UNESCO: miera kultūra un tās attīstība


No 23. līdz 27. maijam UNESCO galvenajā mītnē Parīzē norit Āfrikas nedēļa, kuras ietvaros ar dažādām filmām, izstādēm, prezentācijām, diskusijām un tematiskajām debatēm starptautiskā sabiedrība tiek aicināta pievērsties jautājumiem par miera kultūru un tās attīstību Āfrikā, īpaši sieviešu un jauniešu lomai Āfrikas „renesanses” sekmīgā norisē un miera uzturēšanā kontinenta valstīs.


Āfrika ir viena no UNESCO prioritātēm globālā kontekstā. Organizācijā darbojas Āfrikas departaments, kas īsteno dažādas programmas un aktivitātes, iesaistot attīstības sadarbībā UNESCO dalībvalstis ne tikai Āfrikas kontinentā, bet visā pasaulē. Departaments īpaši pievēršas valstīm, kuras pārcietušas krīzi vai konfliktu, palīdzot tām sasniegt mērķus UNESCO mandāta jomās – izglītībā, kultūrā, zinātnē.


Ik gadu ar UNESCO atbalstu Āfrikas vēstnieki Francijā organizē Āfrikas dienu 25. maijā – datumā, kad dibināta Āfrikas Līgas organizācija (Organisation for African Unity). Šī diena tiek atzīmēta, izceļot Āfrikas bagātīgo un daudzveidīgo kultūru, aicinot tās iedzīvotājus uz solidaritāti un veicinot reģionālo un starptautisko sadarbību.


Vairāk informācijas par Āfrikas nedēļu UNESCO organizācijas mājas lapā.


Informāciju sagatavoja:

Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv v