EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
28.11.13.

5 Latvijai nozīmīgas gadadienas iekļautas UNESCO svinamo dienu kalendārā

Foto: © UNESCO LNK/Evija Maļkeviča

UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014. – 2015. gadam iekļautas Latvijas pieteiktās 5 nozīmīgas gadadienas, – tā nolemts UNESCO Ģenerālās konferences 37. sesijā.

Ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisija Asamblejas lēmumu iekļaušanai UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014. – 2015. gadam tika virzītas 5 Latvijai ievērojamu gadadienu nominācijas: Jāņa Cimzes 200. gadadiena un Gotharda Frīdriha Stendera 300. gadadiena 2014. gadā, Kurzemes literatūras un mākslas biedrības 200. gadadiena, Raiņa un Aspazijas 150. gadadienas 2015. gadā. Nominācijas izskatīja UNESCO Ģenerālās konferences 37. sesijā, kas notika 5. – 20. novembrī.

Reizi divos gados UNESCO veido svinamo dienu kalendāru ar mērķi apkopot un starptautiski izcelt dalībvalstu īpašās gadadienas un notikumus, kuru atzīmēšana un pieminēšana var veicināt miera kultūru, starpkultūru dialogu un sapratni. Kalendārā tiek iekļauti nozīmīgi notikumi, kas bijuši izšķirīgi svarīgu ideju virzībā, vai arī ievērojamu personību gadadienas, kuri devuši būtisku ieguldījumu kultūras, izglītības, zinātnes un citu UNESCO mandāta jomu attīstībā.

Līdz šim UNESCO svinamo dienu kalendārā 2012. – 2013. gadam blakus komponista Kloda Debisī 150. gadadienai, mūziķa Džuzepes Verdi 200. gadadienai, 150. gadadienai kopš Rimska – Korsakova konservatorijas dibināšanas, 50. gadadienai kopš Mārtina Lutera Kinga uzrunas „Man ir sapnis” u.c. iekļautas arī trīs Latvijas ievērojamu personību – rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 150. gadadiena, komponista Jāzepa Vītola 150. gadadiena un ķīmiķa Paula Valdena 150. gadadiena. Savukārt UNESCO svinamo dienu kalendārā 2010. – 2011. gadam bija iekļauti X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.


Papildu informācija:
Ieva Švarca
UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas
Kultūras sektora vadītāja
Tālr.: 67325109
E-pasts: i.svarca@unesco.lv