EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
28.11.05.

5. decembrī Rīgas Kongresu namā būs UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 28. sesijas simulācijas spēle

Lejupielādējiet


Simulācijas spēles aprakstu
Simulācijas spēles darba kārtību
Simulācijas spēles lomu aprakstus


5. decembrī Rīgas Konkgresu namā notiks UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 28. sesijas simulācijas spēle, kas reizē ir arī konkursa „Kultūras mantinieki” fināls. Tajā piedalīsies 60 jaunieši no visas Latvijas, kuri ieguvuši visvairāk punktu konkursa pirmajās divās kārtās.

UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 28. sesijas simulācija ietvers 30 lomas, kas tiks izspēlētas, ņemot vērā oriģinālo sesiju procesus un apspriežamos jautājumus.


Simulācijas dalībniekiem, strādājot pa pāriem, būs tiesības piemērot personiskus spriedumus un paust savu nostāju par Latvijas un pasaules kultūras mantojumu un tā saglabāšanu. Simulācijas spēli vēros kompetenta žūrija – UNESCO Latvijas un Austrijas Nacionālo komisiju, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālisti. To vadīs rakstnieks, kultūrkritiķis, Latvijas Kultūras fonda valdes priekšsēdētājs un projektu eksperts Pēteris Bankovskis.


“Laika gaitā cilvēce ir uzkrājusi kultūras mantojumu, kas veido mūsu izpratni par skaisto un būtisko sabiedrībā un vidē, kurā dzīvojam. Tas veido piederības izjūtu konkrētajai vietai. Kultūras mantojums ir vērtība, ko mēs vēlamies nodot saviem bērniem un mazbērniem, tās ir vietas, ar kurām mums saistās priecīgi un mazāk jautri brīži, vietas, ar kurām mēs lepojamies. Konkurss "Kultūras mantinieki" bija iespēja jauniešiem apzināt pasaules un Latvijas kultūras vērtības, bet simulācija - iespēja paust savu skatījumu par kultūras mantojumu, kuru būtu nepieciešams saglabāt,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretārs Rolands Ozols.


Līdz šim saglabātā mantojuma nākotni lielā mērā noteiks pašreizējās jauniešu paaudzes pieņemtie lēmumi un rīcība, jo drīz vien viņi kļūs par rītdienas līderiem un lēmumu pieņēmējiem. Tāpēc arī Latvijā tiek organizētas UNESCO Jauniešu pasaules mantojuma izglītības projekta „Pasaules mantojums jauniešu rokās” aktivitātes. Viena no tām ir konkurss „Kultūras mantinieki” un UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 28. sesijas simulācijas spēle. Sagatavošanā ir arī mācību materiālu komplekts skolotājiem, kas būs vērtīgs darba rīks, lai radītu jauniešos izpratni par vietējā, nacionālā un pasaules mantojuma saglabāšanas nozīmi, sniedzot viņiem šim darbam nepieciešamās iemaņas. Šajā mācību materiālā tiks iekļauti arī konkursa “Kultūras mantinieki” jautājumi un atbildes, kā arī simulācijas spēles apraksts, noteikumi un lomas, lai skolotāji un skolēni varētu to izspēlēt mācību procesā arī savās skolās.


UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 28. sesijas simulācijas spēles laikā tiks vērtētas jauniešu zināšanas un izpratne par UNESCO Pasaules mantojuma komitejas darbību un uzdevumiem, kā arī zināšanas un izpratne par konkrētām Pasaules mantojuma aizsardzības problēmām, ar kādām saskaras Pasaules mantojuma komiteja. Tiks vērtētas arī argumentācijas prasmes un zināšanas par Rīgas vēsturisko centru kā Pasaules mantojuma objektu.


Pirmās vietas ieguvēji UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 28. sesijas simulācijas spēlē balvā saņems ceļojumu pa Austrijas Pasaules mantojuma vietām, savukārt otrās un trešās vietas ieguvēji - ceļojumu pa Igauniju un Lietuvu no ceļojumu biroja „Skaisto skatu aģentūra”, piederumus mākslai un vaļaspriekiem no SIA „Vilori” u.c. veltes. Turklāt tās trīs skolas, no kurām konkursā būs piedalījušies visvairāk jauniešu, saņems laikraksta „Izglītība un Kultūra” abonementu 2006. gadam.


Konkursu „Kultūras mantinieki” organizē UNESCO LNK sadarbībā ar Rīgas domi, Rīgas Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un pateicoties ceļojumu biroja „Skaisto skatu aģentūra”, laikraksta „Izglītība un Kultūra”, SIA „Vilori” un portālu „TVNET” un „Studentnet” atbalstam.