EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
02.09.10.

4. Baltijas jūras reģiona kultūras mantojuma forums „Kultūras mantojums – mūsdienu izaicinājums”


Kādēļ sarežģīt dzīvi, saglabājot kultūras mantojumu? Kas vērtīgāks – jaunais vai vecais? Cik jauns var būt piemineklis? Vai pieminekļa vērtību izsaka tikai estētiskā pievilcība? Vai kultūras daudzveidības saglabāšana ir nozīmīga ekonomisko grūtību laikā? Ēku atjaunošana vai to nojaukšana un jaunu būvniecība – kas ir videi draudzīgāks? Vai autentiskums ir svarīgākā kultūrvēsturiskā kvalitāte? Kāda ir autentiskuma ekonomiskā vērtība?


Šos un vēl daudzus citus izaicinošus jautājumus 8. – 12. septembrī Rīgā un citur Latvijā pulcēsies diskutēt kultūras mantojuma un ar to saistītu jomu profesionāļi un interesenti no 11 Baltijas jūras reģiona valstīm. Šī gada Forums, kas veltīts tematam „Kultūras mantojums – mūsdienu izaicinājums”, ir Latvijas un pārējo Baltijas jūras reģiona valstu veiksmīgas daudzu gadu sadarbības rezultāts un kulminācijas punkts, jo šogad pirmo reizi ir izdevies Rīgā sapulcināt pārstāvjus no visām reģiona valstīm: Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Īslandes, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Polijas, Vācijas un Krievijas.


Forums norisināsies četras dienas. To ievadīs dažādu reģionālās sadarbības tīklu tikšanās, kā arī 3 tematiski semināri Rīgā Jēzus baznīcā, Jūrmalas muzejā un Tukuma pilsētas muzejā, kā arī izstādes atklāšana Latvijas Arhitektūras muzejā sadarbībā ar Latvijas Mākslas Akadēmiju.


Foruma galvenais notikums ir divu dienu konference, kuras rezultātā tiks pieņemta kopīga rezolūcija, Rīgā Spīķeru radošajā kvartālā. Forumu ievadīs Dānijas parlamenta ģenerālsekretārs un bijušais Dānijas Nacionālā muzeja direktors Karstens Larsens un Eiropas Attīstības komisārs Andris Piebalgs.


Tā ietvaros UNESCO Pasaules mantojuma centra eksperts Ludoviko Folins-Calabi stāstīs par šobrīd UNESCO topošo vispasaules rekomendāciju par vēsturiskajām pilsētainavām un to saglabāšanu. Konferences lektori būs arī tādi izcili savas jomas profesionāļi, kā Francijas arhitekts Eduārs Fransuā, arhitekts Meinhards fon Gerkāns, Krievijas kultūras fonda prezidenta padomnieks Leonīds Arinšteins un Krievijas Arhitektu savienības viceprezidents Aleksandrs Skokans, Zviedrijas Zinātniskās padomes locekle, mākslas vēsturniece Lisbeta Sēderkvista un citi.


Īpaši forumam reģionālās sadarbības darba grupas ir izveidojušas izstādi “Vēsturisko kuģu saglabāšana” un radījušas dokumentālo filmu „Mūsu vēsture zem ūdens. Kultūras mantojums Baltijas jūrā”, kas būs skatāmas foruma laikā Spīķeros un Jūrmalas pilsētas muzejā.


Rīgas foruma galvenie organizatori Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Baltijas jūras valstu uzraudzības grupa kultūras mantojuma aizsardzībai. Forums tapis pateicoties UNESCO Pasaules mantojuma fonda un Francijas UNESCO Konvencijas atbalsta fonda finansiālajam atbalstam.


Noslēdzot Forumu, 10.septembrī plkst. 18.00 Kalnciema ielas kvartālā tiks atklātas ikgadējās EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS 2010, kuras tāpat kā Forums veltītas tēmai „Kultūras mantojums – mūsdienu izaicinājums”. 11. un 12.septembrī 48 objekti no visas Latvijas būs atvērti interesentiem. Tie izvēlēti ar mērķi īpaši uzsvērt domu, ka mūsu dzīves kvalitāti visvairāk ietekmē spēja izprast vidi, aktīvi reaģēt uz apkārt notiekošo, saglabāt vērtības, turpināt to, kas vietai ir raksturīgs un īpašs, kā arī radīt jaunas vērtības.


Papildinformācija:
Foruma pasākumi
Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi


Informācijai


Iepriekšējie forumi, kas tika plaši apmeklēti un uzskatāmi par galvenajiem Baltijas jūras valstu sadarbības kultūras mantojuma aizsardzības jomā atskaites punktiem, norisinājās 2003. gadā Gdaņskā, 2005. gadā Helsinkos un 2007.gadā Viļņā.


*Baltijas jūras valstu uzraudzības grupa kultūras mantojuma aizsardzībai koordinē reģionālo sadarbību, definē aktuālos sadarbības virzienus, kā arī veicina partnerības projektus kultūras mantojuma jomā. Uzraudzības grupa ir izveidojusi tematiskās darba grupas, kas nodarbojas ar pieredzes un labas prakses apmaiņas projektiem, kultūras mantojuma aizsardzības standartu un politikas saskaņošanu reģiona līmenī. Sadarbības tīkla mērķis ir censties pievērst citu nozaru uzmanību dažādiem kultūras mantojuma saglabāšanas un aizsardzības aspektiem un piedalīties kultūras mantojuma politikas veidošanā ne tikai reģionālā, bet arī starptautiskā līmenī.

Kultūras mantojums savā daudzveidībā ir kā vienojoša saikne un nozīmīgs resurss reģionālajā attīstībā. 90-tajos gados, reģionam atkal apvienojoties, Baltijas jūras valstu padome, reģiona kultūras ministru sadarbības ietvaros, izveidoja Uzraudzības grupu kultūras mantojuma aizsardzībai. Tās dalībnieki no Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Īslandes, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un arī Krievijas pārstāv muzeju vai kultūrvides jomu nacionālajās institūcijās, kas atbildīgas par kultūras mantojuma nozari. Vairāk informācijas.