EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
27.04.10.

30. aprīlī – konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme


30. aprīlī plkst. 10:30 Rīgas Amatniecības vidusskolā (Jūrmalas gatvē 90) notiks UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) izveidotās konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme, kas šogad tiek rīkota ne tikai par godu Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem”, bet arī Radošuma nedēļas ietvaros.


Sanāksmi vadīs LR izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, tā ir atklāta un piedalīties aicināts ikviens interesents.


Šīs konsultatīvās padomes sanāksmes temats būs „Izglītība pašrealizācijai mūža garumā”, akcentējot pašvaldību iespējas mūžizglītības principa īstenošanā un nodrošināšanā. Sanāksmes gaitā paredzēts iepazīties ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas apkopoto informāciju par to, kā laika gaitā mainījušies un attīstījušies mūžizglītības principa ieviešanas akcenti dažādās stratēģijās Eiropā un Latvijā, kā arī aktuālajām prioritātēm atjaunotajā nacionālajā mūžizglītības stratēģijā, kā arī izvērst diskusiju par to, kā organizēt izglītības (formālās un neformālās) un veicināt informālās mācīšanās procesu, lai varētu maksimāli izmantot pieejamās iespējas un samazinātu šķēršļus izglītības pieejamībai.


Gatavojoties konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksmei, UNESCO LNK Sekretariāta izveidotā ekspertu grupa ir veikusi pētījumu „Izglītība pašrealizācijai mūža garumā: pašvaldību atbalsts 16 – 25 gadus veciem jauniešiem”. Pētījuma ietvaros izstrādāts teorētisks pamatojums par iespējām īstenot izglītību pašrealizācijai mūža garumā, izvērtēta pašvaldību pieredze (viena republikas nozīmes pilsēta, liels novads un mazs novads) jauniešu izglītības pašrealizācijai un veikta 16 – 25 gadus vecu jauniešu dzīvesstāstu analīze, pamatojoties uz to, ka šajā vecumposmā liela loma ir ne tikai formālajai, bet arī neformālajai un informālajai izglītībai. Sanāksmes rezultātā plānots izstrādāt rekomendācijas, kuras atbilstoši konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” nolikumam tiks iesniegtas valsts un pašvaldību institūcijām tālākai rīcībai.


Konsultatīvās padomes sanāksmes laikā ikviens tās dalībnieks varēs iepazīties arī ar Britu Padomes ideju radīšanas metodoloģijas „Nākotnes pilsētas spēle” dalībnieku veidotajām prezentācijām par tēmu „Vides veidošana pašvaldībās mūžizglītības iespēju veicināšanai.”


Rīgas Amatniecības vidusskola, uzņemot konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksmes dalībniekus, 30. aprīlī piedāvās ieskatu četru skolas nodaļu – Vides dizaina, Koka mākslas, Tekstilmākslas, Ādas un metālmākslas – audzēkņu veikumā. Izstādē skolas hallē un pirmā stāva vitrīnās būs skatāmi topošo apģērbu modelētāju, tekstilmākslas izstrādājumu modelētāju, vizuālās reklāmas noformētāju, interjera noformētāju, dekoratīvo formu veidotāju, stila mēbeļu modelētāju, ādas izstrādājumu modelētāju, metālmakslas izstrādājumu modelētāju un mākslas metālkalumu modelētāju darbi. Audzēkņu darbi tapuši praktisko mācību un prakses laikā, kad jaunieši skolotāju vadībā apgūst praktiskās iemaņas un zināšanas savas izvēlētās profesijas apguvei.


Konsultatīvā padome „Izglītība visiem” tiek sasaukta reizi gadā, parasti – Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” laikā, lai pievērstu speciālistu uzmanību aktuāliem un svarīgiem izglītības jautājumiem. Padome kopš tās dibināšanas 2005. gadā ir bijusi vienīgā starpnozaru konsultatīvā institūcija izglītības jomā Latvijā, kas saista valdību un sabiedrību un veicina sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, lai nodrošinātu Pasaules izglītības forumā Dakārā 2000. gadā izvirzīto globālo mērķu sasniegšanu Latvijā. Plašāk par konsultatīvo padomi „Izglītība visiem” – http://www.unesco.lv/custom/KP_nolikums.doc.


Radošuma nedēļu organizē Britu Padome sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju, UNESCO LNK un citiem sadarbības partneriem. Radošuma nedēļas mērķis ir apzināt un stiprināt saites starp radošumu, izglītību un Latvijas ilgtspējīgu attīstību globalizētajā pasaulē, rosināt jaunu radošo partnerību un iniciatīvu veidošanos, kā arī aktualizēt starptautisko nedēļu „Izglītība visiem” Latvijā.


Informācija par Starptautisko nedēļu „Izglītība visiem”:
http://www.unesco.org/en/education


Informācija par Radošuma nedēļas pasākumiem:
http://www.unesco.lv/lat/index/news/all_news/news1271412120.html


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv