EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
27.04.10.

29. aprīlis – Starptautiskā dejas diena


29. aprīlis kopš 1982. gada pēc UNESCO Starptautiskās dejas padomes iniciatīvas pasludināts par Starptautisko dejas dienu. Par godu tai visā pasaulē notiek koncerti, semināri, nodarbības, priekšnesumi utt., un, kā norāda UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova, deja ir ikvienas kultūras nozīmīga sastāvdaļa, tā vieno dažādu tautu cilvēkus un ataino katras kultūras daudzveidību.


Kā zināms, pēc UNESCO iniciatīvas šis – 2010. gads pasludināts par Starptautisko kultūru tuvināšanās gadu ar mērķi veicināt kultūru tuvināšanās idejas izkopšanu, veidojot pārdomātas, iekļaujošas un atbilstošas politikas starp iesaistītajām pusēm visdažādākajos līmeņos gan nacionāli, gan reģionāli, gan arī starptautiski. Starptautiskā kultūru tuvināšanās gada pamatā ir UNESCO Konstitūcijā ierakstītais mērķis – veicināt miera kultūru pasaulē ar savstarpēja dialoga palīdzību izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju un informāciju jautājumos. Starptautiskais kultūru tuvināšanās gads ir ietvars savstarpējo attiecību un komunikācijas izkopšanai, kas balstīta uz savstarpēju sapratni, cieņu, iecietību un ieinteresētību kultūru izpausmju daudzveidībā, pasaules izziņā un attīstībā, tādējādi vēlreiz apliecinot UNESCO dibināšanas mērķu un darbības aktualitāti arī šodien.


2009. gada nogalē Latvija saņēma apstiprinājumu par Rīgas sekcijas uzņemšanu starptautiskā nevalstiskā organizācijā, kurai ir oficiālas attiecības ar UNESCO – Starptautiskajā dejas padomē. Starptautiskā dejas padome ir 1972. gadā pēc UNESCO iniciatīvas dibināta starptautiska nevalstiska organizācija ar mērķi apvienot visu žanru, veidu un virzienu deju māksliniekus pasaulē. Tai ir pievienojusies arī Starptautiskās dejas padomes (International Dance Council – CID) Rīgas sekcija, 2009. gada decembrī dibināta biedrība, kuru vada dejas pedagoģe un horeogrāfe, RPIVA profesore Rita Spalva.


2010. gada 12. līdz 16. jūlijā Rīgā notiks Starptautiskās dejas padomes 26. Pasaules kongress dejas izglītībā, kas ir viens no prestižākajiem dejas kultūras un dejas izglītības veicināšanas notikumiem pasaulē, kas pulcē dejas profesionāļus visā pasaulē un mudina uz pieredzes un jaunāko ideju apmaiņu un savstarpēju dialogu un apmācību.


Informācija par Kultūru tuvināšanās gadu:
http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/culture/SKTG.html


Informācija par Starptautiskās dejas padomes Rīgas sekciju:
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=akt_akt&id=589


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv