EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
26.11.10.

27. oktobris – Pasaules audiovizuālā mantojuma diena


Novērtējot audiovizuālā mantojuma nozīmi pasaules atmiņas saglabāšanā, UNESCO Ģenerālā konference 2005. gadā nolēma 27. oktobri ik gadu veltīt audiovizuālā mantojuma saglabāšanas jautājumu aktualizēšanai visā pasaulē, pasludinot to par Pasaules audiovizuālā mantojuma dienu.


Tādi audiovizuālie materiāli, kā filmas, radio un televīzijas programmas, audio un video ieraksti ir ieviesuši zināmas pārmaiņas sabiedrībā 20. un 21. gadsimtā. Tie ir informācijas nesēji, kas pārvarējuši valodas un kultūras robežas, spēj sasniegt skatītāju vai klausītāja nekavējoties, turklāt ir pieejami ikvienam, arī cilvēkiem bez lasīt un rakstīt prasmēm.


Tajā pašā laikā audiovizuālie ieraksti ir viegli zaudējami materiāli. Digitalizācija kā audiovizuālu materiālu satura saglabāšanas veids ir iespējama tikai pēdējos 10, 15 gadus, un daudzus vērtīgus objektus pasaule jau neatgriezeniski zaudējusi cilvēku nolaidības, nodarīto postījumu, bojājumu, resursu un zināšanu trūkuma dēļ. Līdz ar šiem zaudētajiem audiovizuālajiem materiāliem ir zaudēta arī daļa pasaules atmiņas.


UNESCO ieguldījumu šī dokumentārā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā nodrošina programmas „Pasaules atmiņa” ietvaros. Programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā ir iekļauti vairāki audiovizuālā mantojuma objekti – piemēram, Francijas (brāļu Lumjēru) kinofilmas, kas ietekmējušas cilvēku dzīves un paradumus visā Eiropā un citur pasaulē; pirmā pilnmetrāžas mākslas filma, kas tapusi Austrālijā 1906. gadā; ziņu lentas no 1960. līdz 1990. gadam, kas ataino pasaules notikumus kubiešu skatījumā; ierakstu kopijas no pēdējiem aparteīda gadiem un laika, kad dzima demokrātija Dienvidāfrikā.


Programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskais reģistrs tika izveidots 1995. gadā, lai veicinātu pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanu, pareizu aizsardzību, daudzpusīgu izzināšanu un novērtējumu. Tajā tiek iekļautas visai pasaulei nozīmīgas dokumentāra rakstura liecības. Šobrīd reģistrā ir 193 vienības no visas pasaules, tajā skaitā no Latvijas – 2001. gadā tika iekļauts Dainu skapis, savukārt pērn Baltijas valstu kopīgi sagatavotā nominācija „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”, kurā apkopota virkne materiālu, arī video, kas liecina par 1989. gada 23. augusta notikumiem Baltijā.


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar atmiņas institūcijām ir izveidojusi arī programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru ar mērķi veicināt mūsu valsts nozīmīgākā dokumentārā mantojuma saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību. Tajā šobrīd iekļautas četras dokumentāras liecības: Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija; Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste; Latvijas Centrālās Padomes Memorands; Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss.


Sadarbībā ar nomināciju iesniedzējiem un Latvijas Nacionālo bibliotēku tiek īstenota programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautā dokumentārā mantojuma vēl nedigitalizēto dokumentu digitalizācija un iekļaušana Pasaules digitālajā bibliotēkā (World Digital Library, www.wdl.org), bet jau šobrīd nacionālajā reģistrā iekļautie materiāli digitāli apkopoti tam veltītajā mājas lapā internetā (www.atmina.unesco.lv).


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv