EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.09.11.

21. septembris – Pasaules miera diena

Pasaules miera diena

21. septembris kopš 2001. gada pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta kā Starptautiskā miera diena, un Apvienoto Nāciju Izglītības, Zinātnes un Kultūras organizācija (UNESCO) aicina pasaules sabiedrību novērtēt mieru kā tiesiskas valsts, harmoniskas līdzāspastāvēšanas un stabilu starptautisko attiecību pamatu.

Starptautiskā miera diena ir iespēja sabiedrībai, organizācijām un nācijām visā pasaulē iesaistīties aktivitātēs, lai veicinātu miera kultūras attīstību, kas aicina respektēt ikviena cilvēka cieņu un dzīvību bez diskriminācijas un aizspriedumiem un aktīvi iestāties pret jebkāda veida vardarbību.

„Cilvēki mūsdienās arvien vairāk atrodas savstarpējā mijiedarbībā. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ir nodrošinājušas jaunas iespējas izpausmes un rīcības brīvībai, sociālie mediji radījuši platformu līdzdalībai un demokrātijai. Tomēr joprojām visā pasaulē cilvēki cīnās ar vardarbības un konfliktu sekām, kam iemesls nereti ir tieši cieņas un tiesiskuma trūkums savstarpējās attiecībās,” teikts UNESCO ģenerāldirektores Irinas Bokovas uzrunā par godu Pasaules miera dienai. 

UNESCO atgādina, ka tikai cilvēku pašu ziņā ir mainīt pasauli, ar cieņpilnu attieksmi vienam pret otru novērst un nepieļaut karus un konfliktus, pret kultūru un viedokļu dažādību – ievērojot humānisma pamatprincipus, kuru uzturēšana un veicināšana ir UNESCO pamatuzdevums, kas tiek īstenots ar motivāciju, kas iekļauta organizācijas preambulā: „Kopš cilvēki ir radījuši ideju par karu, ir nepieciešams aizstāvēt domas par mieru.”

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv