EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.09.10.

21. septembrī atzīmē Starptautisko miera dienu


21. septembris kopš 2001. gada pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta kā Starptautiskā miera diena. Apvienoto Nāciju Izglītības, Zinātnes un Kultūras organizācija (UNESCO) kopā ar citām ANO struktūrām un starptautiskajām organizācijām aicina pasaules sabiedrību pievērst uzmanību miera stiprināšanai pasaulē.


Starptautiskā miera diena ir iespēja sabiedrībai, organizācijām un nācijām visā pasaulē iesaistīties aktivitātēs, kas veicina miera kultūras attīstību. Kultūru dialogs un mijiedarbība ir vislabākais miera uzturēšanas veids, norāda UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova.

Šogad Starptautiskajai Miera dienai veltītās aktivitātes UNESCO organizē Starptautiskās dekādes miera kultūras un nevardarbīgas vides veicināšanai pasaules bērniem (2001. – 2010.) un Starptautiskā kultūru tuvināšanās gada (2010) ietvaros.


Miera kultūra aicina respektēt ikviena cilvēka cieņu un dzīvību bez diskriminācijas un aizspriedumiem un aktīvi iestāties pret jebkāda veida vardarbību. Tā aicina cilvēkus būt atbildīgiem par savu rīcību un darbību, aizsargāt un saudzēt visas mūsu planētas dzīvās dabas formas. Miera kultūras pamatdoma ir – “Miers ir mūsu pašu rokās!”


Starptautiskās dekādes miera kultūras un nevardarbīgas vides veicināšanai pasaules bērniem ietvaros UNESCO ir koordinējusi un īstenojusi aktivitātes, lai veicinātu miera kultūru caur izglītību; sekmētu ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo attīstību, veicinātu cilvēktiesības; nodrošinātu dzimumu vienlīdzību; sekmētu demokrātisku līdzdalību; veicinātu sapratni, toleranci un solidaritāti; atbalstītu komunikāciju un brīvu informācijas apmaiņu; sekmētu starptautisko mieru un drošību.


Arī Starptautiskā kultūru tuvināšanās gada pamatā ir UNESCO Konstitūcijā ierakstītais mērķis – veicināt miera kultūru pasaulē ar savstarpēja dialoga palīdzību izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju un informāciju jautājumos.


Informācija par starptautiskajām UNESCO aktivitātēm, kas veltītas Miera dienai, – UNESCO mājas lapā.


Latvijā Starptautiskajā miera dienā notiks vairāki pasākumi miera un kultūras kontekstā.


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un Latvijas Bibliotekāru biedrība 21. septembrī plkst. 11:00 viesnīcā „Radisson Blu Hotel Latvija” (Elizabetes ielā 55) rīko akcijas „Pasaule t@vā bibliotēkā” noslēguma semināru „Pasaule tuvumā un tālumā”. Seminārā piedalīsies vairāk nekā 40 bibliotēkas no visas Latvijas.


Starptautiskajā Miera dienā, 21. septembrī Rīgā, Mazajā ģildē (Amatu ielā 5) notiks arī Rēriha Pakta – vienošanās par mākslas un zinātnisko iestāžu un vēstures pieminekļu aizsardzību – 75. gadadienai veltīta starptautiska konference. To rīko Starptautiskā Rērihu centra Latvijas nodaļa, Bulgārijas nodaļa un Sanktpēterburgas nodaļa, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Somijas Rēriha biedrības, Baltijas Starptautiskā akadēmija, Latvijas Humānās pedagoģijas asociācija un citas organizācijas.

UNESCO LNK aicina arī citas organizācijas Latvijā, skolas, kultūras un atmiņu institūcijas iesaistīties un organizēt Starptautiskajai miera dienai un miera kultūrai veltītus pasākumus un aktivitātes.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv