EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
06.01.17.

2017. gads – Starptautiskais ilgtspējīga tūrisma gads

 

2017. gadu Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) pasludinājusi par Starptautisko ilgtspējīga tūrisma gadu. Tādējādi tiek uzsvērts, ka tūrisms un ceļošana vieno un tuvina dažādus cilvēkus un tautas. Tā veicina pasaules kultūras un dabas mantojuma iepazīšanu un novērtēšanu un stiprina mieru.

 

 

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos novērtēta ilgtspējīga tūrisma nozīme cilvēces attīstībā, tostarp nabadzības mazināšanā, vides aizsardzībā, sieviešu un vīriešu nodarbinātības veicināšanā īpaši t.s. attīstības valstīs.

Starptautiskajā ilgtspējīga tūrisma gadā ANO aicina tūrisma nozīmi izcelt saistībā ar šādām tēmām:

- iekļaujoša un ilgtspējīga ekonomikas izaugsme,
- iekļaujoša sabiedrība, nodarbinātības veicināšana un nabadzības mazināšana,
- efektīva resursu izmantošana, vides aizsardzība un klimata pārmaiņas,
- kultūras vērtības, daudzveidība un mantojums,
- savstarpējā saprašanās, miers un drošība.

Oficiālā Starptautiskā ilgtspējīga tūrisma gada atklāšanas ceremonija notiks 18. janvārī Madridē, Spānijā.

Plašāk lasiet šeit.

Aicinām iesaistīties un organizēt dažādas aktivitātes, piemēram, konkursus, seminārus, projektus, kuros akcentēta kāda no minētajām tēmām.