EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.09.07.

2008 - Starptautiskais Planētas Zeme GadsApvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) ir pasludinājusi 2008. gadu par Starptautisko Planētas Zeme gadu, kura moto ir: „Zemes zinātnes sabiedrībai”. Gada galvenais mērķis ir palīdzēt veidot drošāku, veselāku un materiāli nodrošinātāku pasaules sabiedrību, kā arī nodrošināt lielāku un efektīvāku aptuveni 400 000 Zemes pētnieku zināšanu nodošanu sabiedrībai. Tiks dots ieguldījums ilgtspējīgas planētas attīstības nodrošināšanā un tiks sekmēta zemes resursu plānveidīga izmantošana, un precīzāk paredzēti un savlaicīgi novērsti riski, kas apdraud pasaules iedzīvotājus.

Starptautiskais Planētas Zeme gads ir UNESCO un Starptautiskās Ģeoloģijas zinātņu apvienības (International Union of Geological Sciences (IUGS)) kopēja iniciatīva. 2006.gada decembrī 31 valstī tika nodibinātas Starptautiskā Planētas Zeme gada nacionālās komitejas un līdzīgu komiteju izveidošana tiek gatavota vēl 20 valstīs.

Starptautiskā Planētas Zeme Gada pasākumu programmas ietver 10 plašas, sociāli saistošas un starpdisciplināras tēmas: veselība, klimats, gruntsūdeņi, okeāni, augsnes, zemes dzīles, gigantpilsētas (megacities), riski, resursi, zeme un dzīve.

Oficiālā gada atklāšana plānota UNESCO Sekretariātā Parīzē. Pasākumā ietvaros notiks konference, kurā piedalīties un izteikt savu viedokli par sociālām problēmām ģeofiziskā kontekstā tiks aicināti pasaules līderi politikā, zinātnē un tautsaimniecībā. Gada ietvaros plānots arī pirmais pasaules Jauno Zemes zinātnieku kongress (Young Earth Scientists – YES).

Starptautiskā Planētas Zeme Gada programmas ietvaros iecerēti arī šādi projekti:
- Ministru, kuru kompetencēs ietilpst derīgo izrakteņu pārvaldīšana, pasaules forums, 2008, Toronto, Kanāda;
- Ceļojošā pasaules augšņu izstāde, kas sākas Vašingtonā, ASV;
- „Ģeozinātnes sabiedrībai” – izstāde dalībvalstīs;
- Jauns zemes zinātņu muzejs Brazīlijā;
- Lekciju cikli un ekskursijas, ko organizē atsevišķas Eiropas valstis;
- Ģeoloģijas un vīnu ekskursija Austrālijā;
- DVD par minerālu ilgtspējas pētījumiem;
- Dokumentālās filmas nacionālajās televīzijās par Zemes zinātnēm;
- Pilsētu ģeozinātnieku starptautiskā Konsorcija darbības uzsākšana;
- Zemes zinātņu institūta izveidošana „Pazemes pilsētām”;
- Īpašu grāmatu, žurnālu un rakstu publicēšana par planētu Zeme;
- Īpašu pastmarku izdošana;
- Jauns žurnāls, veltīts ģeoloģiskā mantojuma tematikai;
- Apmācību kursi žurnālistiem un skolotājiem;
- Jauni Ģeoparki atsevišķās valstīs;
- Ģeotūrisma konference Austrālijā, 2008;
- Trešā UNESCO Ģeoparku konference Vācijā, 2008;
- Slavenais vīniešu Jaunā gada koncerts Ģeoloģijas muzejā;
- 18 vagonu „Ģeo-vilciena” brauciens – izstāde Indijā;
- Ģeo autobusu un kravas mašīnu braucieni dalībvalstīs;
- Vilcieni un kuģi, kas apzīmēti Gada logo krāsās;
- Muzikāla simfonija: Planēta Zeme;
- Ģeo-poēzijas grāmatas;
- Planētas zeme telefona skaņu toņi;
- Ģeo-mākslas sacīkstes dalībvalstīs.


Sīkāka informācija par Starptautisko Planētas Zeme Gadu: http://www.esfs.org/ un UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā, Zinātnes, Jaunatnes un ASP sektora vadītāja Inga Pučure, e-pasta adrese: inga@unesco.lv.