EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.11.11.

17. novembris – Pasaules filozofijas diena

Filozofijas diena 2011

 

Pēc UNESCO iniciatīvas kopš 2002. gada tās dalībvalstis katra novembra trešajā ceturtdienā atzīmē Pasaules filozofijas dienu, kad UNESCO un tās partnerorganizāciju rīkotie pasākumi visā pasaulē atgādina par filozofijas nozīmi ikviena cilvēka ikdienā un sabiedrības procesos, veicinot šīs nozares pieejamību un izpratni par to.
 
Šogad Pasaules filozofijas diena ir 17. novembrī, un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultāti organizē šiem svētkiem veltītus pasākumus līdz pat 24. novembrim, kad notiks vairāki filozofijas tematiem veltīti pasākumi.
 
Plkst. 12:00 LU Lielajā aulā ikviens interesents aicināts uz konferenci „Ētiskais un neētiskais dzīvības zinātnēs”. Plkst. 15:00 LU Lielajā aulā tiks demonstrēta dokumentālā filma angļu valodā „Home” (2009), kas iepazīstina ar aktuālajiem vides aizsardzības jautājumiem. Savukārt plkst. 18:00 Rīgas Latviešu biedrības namā norisināsies diskusija „(Ne)saprastais ķermenis” par ķermenisko pieredzi filozofiskā, sociālā un mākslas aspektā.
 
Savukārt 22. novembrī plkst. 15:00 LU Mazajā aulā notiks diskusija Vēstures un filozofijas un Teoloģijas fakultāšu studentiem „Svešais un citādais: kas tie ir?”.
 
„UNESCO kā vadošā starptautiskā organizācija ētikas jomā tiecas risināt jautājumus saistībā ar zinātnes un tehnoloģu inovācijām, jo, pieaugot zināšanām un izpratnei par pasauli un attīstoties pētniecības tehnoloģijām, vienlaikus ir parādījušies arī vairāki jauni ētiskas dabas izaicinājumi – gan saistībā ar tehnoloģiju izmantošanu, gan zināšanu izmantošanu, gan arī cilvēces savstarpējo atbildību pret dabu un savā starpā. Tāpēc UNESCO rosina dalībvalstis aplūkot zinātnes un tehnoloģiju progresu ētikas kontekstā, kas sakņojas dalībvalstu kultūras, juridiskajā un filozofiskajā mantojumā,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.
 
Ieeja Filozofijas dienai veltītajos pasākumos brīva, aicināts ikviens interesents!
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv
Lejuplādējamie dokumenti: