EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.11.05.

16. novembris - starptautiskā iecietības diena

UNESCO ģenerāldirektora ziņojums Starptautiskajā iecietības dienā

"Starptautiskajā iecietības dienā valdība sola izglītot policistus, skolēnus un studentus "
Laikraksts "Diena"; Gunta Sloga

Neiecietība ir mūsu diagnoze, un ar šo slimību sirgst liela daļa Latvijas sabiedrības, arī politiķi un drošības sargi. Tas, vērtējot pēdējā gada notikumus Latvijā — sākot no uzbrukumiem etniski un reliģiski citādajiem līdz pat skandālu izraisījušajam geju gājienam —, trešdien tika uzsvērts, atzīmējot Starptautisko iecietības dienu. Šīs dienas rīkotājs Latvijā bija īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts.


Kā uzsvēra sabiedrības integrācijas ministrs Ainars Latkovskis (JL), ikviens var nonākt vidē, kur netiek pieņemta kāda vērtība, un tādējādi saskarties ar neiecietību. Arī Latvijā nācies saskarties ar šādu pieredzi, atgādināja ministrs. Jo īpaši viņš uzsvēra gadījumus, kad, domājams, etniskas vai reliģiskas piederības dēļ notika uzbrukumi indiešu pavāram un ebreju rabīnam.

A.Latkovskis Dienai atzina, ka šie gadījumi parāda vēl kādu Latvijas trūkumu — policistiem pašlaik nav īstas izpratnes par to, ka šie ir neiecietības vai rasisma, nevis vienkārši huligānisma uzbrukumi. Viens no retajiem izņēmumiem šajā jomā bija uzbrukums Ēģiptes pilsonim jūlijā. Toreiz atšķirībā no līdzīgiem gadījumiem agrāk, kad tika ierosināta lieta par huligānismu, policija ierosināja lietu par, iespējams, rasistiski motivētu uzbrukumu. Tādēļ sadarbībā ar ASV vēstniecību, pieaicinot šīs valsts ekspertus, integrācijas ministra sekretariāts jau nākamā gada sākumā plāno organizēt seminārus policistiem par šiem jautājumiem. A.Latkovskis arī sola runāt ar jauno iekšlietu ministru Dzintaru Jaundžeikaru (LPP).

Kā spilgtāko piemēru tam, ka arī politiķiem jāmācās iecietība, A.Latkovskis trešdien minēja vasarā lielas kaislības uzjundījušo geju gājienu Vecrīgā. Īpašu kritiku ministrs veltīja LPP pārstāvjiem, kuri, viņaprāt, "aicināja uz radikālām darbībām".

Taču sabiedrības iecietības veicināšanas jomā, pēc A.Latkovska domām, galvenais ir skolēnu un studentu izglītošana par šiem jautājumiem. Skolēni arī ir galvenā mērķauditorija integrācijas sekretariāta īstenotajiem projektiem — dažādu informatīvo materiālu, interneta resursu gatavošanai. Sekretariāta darbinieki arī regulāri apbraukā Latvijas skolas, kur runā par šiem jautājumiem.