EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
15.11.10.

16. novembrī – Starptautiskā tolerances diena


Kopš 1995. gada 16. novembris pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā tolerances diena, lai sabiedrībā rosinātu apziņu par to, ka neiecietība ir bīstama gan attieksmē, gan uzvedībā jebkurā dzīves jomā.


„Mūsdienu pasaulē, kur dažādi iepriekš pastāvējuši ierobežojumi savstarpējās attiecībās un īpaši komunikācijā zuduši, tomēr rodas arvien jaunas „sienas” starp cilvēkiem, un tās ir baiļu, aizspriedumu, ignorances un naida rezultāts,” – tā teikts UNESCO ģenerāldirektores Irinas Bokovas uzrunā pasaulei, kas veltīta Starptautiskajai tolerances dienai. „Līdz ar to arvien svarīgāk ir iestāties par savstarpējas sapratnes un iecietības veicināšanu, par savstarpēju cieņu un novērtējumu.”


Intelektuālās un morālās solidaritātes veicināšana ir UNESCO – vienīgās Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētās aģentūras izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas jomā – mandāts. Novērtējot šī jautājuma aktualitāti, kas jārisina ilgstoši un pārdomāti iesaistot visus sabiedrības locekļus, šis – 2010. gads UNESCO pasludināts par Starptautisko kultūru tuvināšanās gadu. Tā ietvaros UNESCO lielu uzmanību pievērš kultūru daudzveidības, kultūru dialoga un kultūru saglabāšanas aizstāvības jautājumiem, kā arī īsteno aktivitātes un programmas, kurās iesaista savas dalībvalstis, lai palīdzētu tajās attīstīt atbilstošus politikas dokumentus, veicinātu dialogu starp dažādām kultūrām un pārliecībām, iniciējot un dibinot sociālos tīklus un apvienības, kas iestājas pret rasismu un diskrimināciju. UNESCO uzsver arī izglītības pieejamības un kvalitātes uzlabošanas nepieciešamību, jo tieši tā ir tolerances un iekļaujošas zināšanu sabiedrības attīstības pamats.


Vairāk informācijas – www.unesco.org


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv