EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.08.11.

12. augustā – Starptautiskā jaunatnes diena


12. augusts pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas kopš 1999. gada tiek atzīmēts kā Starptautiskā jaunatnes diena, un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) kā specializētā ANO aģentūra arī šogad īpašu uzmanību aktivitātēs par godu šai dienai veltīs tieši jauno cilvēku ieguldījumam savstarpējās cieņas veicināšanā.

Dialogs un savstarpējā sapratne ir viens no galvenajiem UNESCO instrumentiem tās programmu īstenošanā, turklāt UNESCO uzsver, ka tieši jaunieši ir svarīgākie miera aģenti pasaulē un nozīmīgi partneri attīstības veicināšanā.

„Jaunie cilvēki ir visspēcīgākā pasaules iedzīvotāju daļa, viņus virza cerības par labāku nākotni un idejas par to, kā mainīt pasauli. Tieši jauniešu ieguldījums dažādos attīstības procesos daudzviet pasaulē ir labākais pārmaiņu vadības un demokrātijas veicināšanas piemērs. Šie labie piemēri īpaši spilgti novērojami dažādās arābu valstīs, kur jaunieši ir izrādījuši aktīvu līdzdalību cīņā pret režīmiem, kas apdraud cilvēka pamattiesības,” teikts UNESCO ģenerāldirektores Irinas Bokovas uzrunā, kas veltīta Starptautiskajai jaunatnes dienai.

UNESCO ģenerāldirektore norāda, ka katra jaunā cilvēka spējas ir attīstāmas tā, lai viņu enerģija būtu izmantojama inovāciju, pilsoniskās sabiedrības attīstībā un globālo pārmaiņu vadībā. Ikvienam jaunietim ir jānodrošina iespēja iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, kas ietekmē viņa nākotni.

„UNESCO īsteno dažādas programmas izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jomās, lai iedrošinātu jauniešus aktīvi iesaistīties pasaules sabiedriskajos procesos un norisēs. Tieši kvalitatīva izglītība te ir stūrakmens. Mums ir jānodrošina jaunieši ar visu, kas viņiem ir nepieciešams, lai drosmīgi dalītos ar savām idejām un rīkotos saskaņā ar tām; lai iedrošinātu viņus cīnīties pret bezdarbu un nabadzību, pārvarēt dzimumu nevienlīdzību un cita veida diskrimināciju, lai novērstu dažādu slimību izplatību un marginalizāciju,” norāda Irina Bokova.

2010. – 2011. gads pērn 12. augustā tika pasludināts par Starptautisko jaunatnes gadu, kura ietvaros UNESCO aicināja dalībvalstis pievērsties dialoga un savstarpējās sapratnes veicināšanai jauniešu vidū, iesaistot viņus dažādās aktivitātēs. Šā gada Starptautiskā jaunatnes diena iezīmē šī gada noslēgumu.

Lai pārskatītu Starptautiskā jaunatnes gada aktivitāšu rezultātus un diskutētu par jauniešu spēju konstruktīvi veicināt miera kultūru, atbalstīt labu pārvaldību, veicināt ekonomiskās iespējas un pieņemt dažādus izaicinājumus, kas saistīti gan ar globālām pārmaiņām, gan starppaaudžu un dažādu kultūru dialoga iespējām, UNESCO Ģenerālās konferences 36. sesijas laikā no 17. līdz 20. oktobrim organizācijas galvenajā mītnē Parīzē notiks 7. UNESCO Jaunatnes forums. Tā noslēgumā plānots vienoties par principiem un vadlīnijām gan stiprinātai sadarbībai starp UNESCO un jaunatni, gan konkrētām aktivitātēm.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv