EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
04.10.16.

Vienojas turpināt UNESCO LNK un Daugavpils Universitātes sadarbību

Daugavpils Universitāte (DU) un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) vienojās turpināt sadarbību izglītības jomā, lai veicinātu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, kā arī apņēmās kopīgi īstenot aktivitātes UNESCO dabas zinātņu programmu ietvaros. Daugavpils Universitātē šodien tika parakstīta vienošanās par sadarbību ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķu un UNESCO Globālās rīcības programmas “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanā Latvijā.

Līgumā DU apņemas turpināt darbu pie pedagogu izglītības un tālākizglītības pārorientēšanas uz ilgtspējīgu attīstību, veikt pedagoģiskos pētījumus visos līmeņos ar mērķi veicināt izglītību ilgtspējīgai attīstībai un sekmēt to plašu pieejamību un izmantošanu izglītības politikas veidošanā un nodrošināt UNESCO katedras skolotāju izglītībā un tālākizglītībā par tradīciju un inovāciju mijiedarbību darbību. Savukārt UNESCO LNK apņemas katedras idejas, izstrādātās programmas un materiālus aprobēt UNESCO Asociēto skolu projekta ietvaros.

Daugavpils Universitāte (DU) sadarbojas ar UNESCO jau kopš 2013. gada, kad tika izveidota UNESCO katedra. Tās mērķis ir sekmēt integrētu pētniecības, apmācības, informācijas izplatīšanas un dokumentācijas sistēmas izveidi par izglītību ilgtspējīgai attīstībai (IIA) un pētījumus IIA atbalstam. Tādējādi tiek veicināta sadarbība starp augsta līmeņa starptautiski atzītiem pētniekiem un mācībspēkiem Universitātē un citās institūcijās Latvijā un Eiropā, kā arī citos pasaules reģionos.

Vairāk par UNESCO katedru DU.

Līgums starp DU un UNESCO LNK tika parakstīts laikā, kad DU notiek konference “Tradīcijas un inovācijas mijiedarbība bioekonomikas uzplaukumam: Ziemeļu un Baltijas valstu aicinājums izglītības pētījumiem un augstākās izglītības ilgtspējīgumam”. Konferences mērķis ir stiprināt sadarbību ilgtspējīgas izglītības un zinātnes attīstībai. Konferences plenārsēdē, kas veltīta ilgtspējas problēmu risinājumiem augstākajā izglītībā, uzstājās UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, prezentējot Globālo rīcības plānu “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”.

Vairāk par konferenci.