EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
26.09.16.

Valmiera uzņemta UNESCO Izglītības pilsētu sadarbības tīklā

Valmiera ir uzņemta starptautiskajā “UNESCO Izglītības pilsētu tīklā” (UNESCO Global Network of Learning Cities), ko izveidojis UNESCO Mūžizglītības institūts, lai kopīgi meklētu risinājumus globalizācijas, urbanizācijas, demogrāfijas un citiem 21. gadsimta pilsētu attīstības izaicinājumiem. Valmiera ir pirmā pilsēta no Latvijas, kas darbosies šajā tīklā.

Saskaņā ar ANO apkopoto informāciju, pilsētnieku skaits strauji aug, un 2030. gadā pilsētās dzīvos 60% pasaules iedzīvotāju. Pilsētām paplašinoties, pilsētu vadības saskaras ar jauniem sociāliem un demogrāfiskiem izaicinājumiem, zinātnes un tehnoloģijas attīstību, kultūras daudzveidības un ilgtspējības nodrošināšanas problēmjautājumiem. Pašvaldībām jārod risinājumi šiem izaicinājumiem, rādot labas pārvaldības piemēru un izvirzot ilgtspējīgas attīstības un izglītības vīziju, kas sekmē tādu sabiedrību, kurā mūžmācīšanās ir neatņemama kopienas dzīves daļa.

UNESCO izglītības pilsēta efektīgi mobilizē resursus, lai veicinātu iekļaujošu izglītību visos līmeņos. Šāda pilsēta iedzīvina mācīšanos ģimenēs un kopienās, tā rosina uz mācīšanos darbā un darbam, veiksmīgi izmanto modernās tehnoloģijas, veicina izglītības kvalitāti un izcilību izglītībā, kā arī sekmē mūžmācīšanās kultūru.

Valmiera ir pilsēta, kurā katra indivīda izglītošana visa mūža garumā ir sabiedrības, vides, ekonomikas un kultūras ilgtspējas attīstības pamats. To apliecina arī Valmieras pilsētas ilgtspējas attīstības stratēģija 2015.–2030. gadam, kurā kā stratēģiskā prioritāte izvirzīta katra valmierieša personības izaugsme, nodrošinot konkurētspējīgu visu līmeņu izglītības, kultūras pakalpojumu un aktivitāšu piedāvājumu.

Valmiera UNESCO Izglītības pilsētu tīklā dalīsies pieredzē iekļaujošas mācību vides un izglītības sistēmas veidošanā un moderno tehnoloģiju izmantošanā izglītībā, kā arī veicinās mūžmācīšanās kultūru, uzlabos dažādu ieinteresēto pušu līdzdalību izglītības pārvaldībā un pilnveidos resursu mobilizāciju izglītībai.

Līdz šim Valmieras pilsēta sadarbojusies ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, atbalstot UNESCO Asociēto skolu projektu un UNESCO IITE pilotprojektu “Mācīšanās nākotnei”, kur iesaistījās Valmieras Valsts ģimnāzija un Valmieras sākumskola, kā arī sniedzot atbalstu UNESCO Baltijas jūras projekta konferences “Vietējie resursi ilgtspējīgai attīstībai” un starptautiskā jauniešu foruma “Stipri jaunieši – mierpilnai pasaulei” organizēšanai.

Dalība UNESCO Izglītības pilsētu tīklā būs lieliska iespēja informācijas un pieredzes apmaiņai par mūžizglītības veicināšanu, sekmēs sadarbību izglītības jomā ar pilsētām visā pasaulē, kā arī sniegs pieeju UNESCO Mūžizglītības institūta materiāliem un citu UNESCO un ANO sadarbības organizāciju dokumentiem izglītības piedāvājuma pilnveidošanai pilsētā.