EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.03.15.

Valmierā norisinās starptautisks izglītības līderu forums “Iespēju forums”

18. un 19. martā Valmierā jau piekto reizi pēc kārtas norisinās Latvijas izglītības līderu forums IESPĒJU TILTS, kas divu dienu garumā apvienos vairāk nekā 700 dalībnieku. Šogad forums veltīts aktuālajai izglītības satura un vides sinerģijas tēmai. Skolotāji, skolu vadītāji, izglītības eksperti, politikas veidotāji un uzņēmēji no Latvijas un ārvalstīm diskutēs un dalīsies pieredzē, lai piedāvātu reālus risinājumus, ko ikviens skolotājs, atgriežoties skolēnu pilnās klasēs, var izmantot savā praksē.

“Rīkojot nozīmīgāko Latvijas izglītības jomas pasākumu jau piekto gadu pēc kārtas, esam gandarīti redzēt, ka skolotāju interese un gatavība iesaistīties kvalitātīvā izglītības pārmaiņu procesā aug ar katru gadu. Latvijā ir fantastiski motivēti skolotāji un pārmaiņām atvērta izglītības vide, tāpēc ir liela atbildība šīs priekšrocības likt lietā, radot rītdienas skolu šodien – digitālās pratības laikmetā,” uzsver Aivars Gribusts, Izglītības uzņēmuma LIELVĀRDS valdes priekšsēdētājs, IESPĒJU TILTS organizators.

Foruma pirmā diena, 18.marts, veltīta sākumskolas profesionāļiem, vēršot uzmanību uz tādiem jautājumiem kā digitālā pratība un tās attīstība mūsdienu skolā, tehnoloģiju iespējas mainīt skolas ikdienu, digitālā pratība un personības konkurētspēja, kā arī inovatīva skola un mūsdienīga mācību vide. Savukārt otrās dienas, 19.marta, fokuss vairāk vērsts uz ģimnāziju un vidusskolu izaugsmes veicināšanu, pievēršoties tādiem jautājumiem kā ģimnāziju un vidusskolu loma Latvijas izaugsmē, izglītības satura, metodikas un mācību vides sinerģija, teorija un prakse dabaszinātņu, matemātikas un inženierzinātņu mācīšanā, kā arī atgriezeniskās saiknes nozīme formatīvajā vērtēšanā un mācību procesa pilnveidē.

Foruma dalībnieku vidū ir ne tikai Latvijas mērogā atzīti eksperti, uzņēmēji un radošo industriju pārstāvji, bet arī Dr. Džons Kolliks (John Collick), izglītības tehnoloģju iztstrādātāja un ražotāja Promethean Izglītības stratēģijas vecākais konsultants, Srini Svaminatans (Srini Swaminathan), Teach for India absolvents un skolotājs Čenajas pilsētā Indijā, "Data Harvest" direktors Stīvs Vitlijs (Steve Whitley), mācību līdzekļu izstrādātāji no Cornelsen Experimenta, kā arī Andreass Šleihers (Andreas Schleicher), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Izglītības un prasmju direktorāta vadītājs.

Izglītības līderu foruma IESPĒJU TILTS norisei iespējams sekot līdzi arī tiešsaistē - interneta vietnē www.iespejutilts.lv. Forumu organizē izglītības uzņēmums LIELVĀRDS, sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību, Valsts Izglītības satura centru un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Papildu informācijai:

Andris Gribusts
Izglītības uzņēmuma LIELVĀRDS
Kompetences centra vadītājs
e-pasts: andris.juniors@lielvards.lv

www.lielvards.lv
www.ldb.lv
Twitter: @Lielvards, @MaciesDigitali