EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
23.04.20.

V. Vīķe-Freiberga: Tehnoloģijām jāveicina vienlīdzīga piekļuve izglītībai

UNESCO Starptautiskā komisija par izglītības attīstību nākotnē (International Commission on the Future of Education), kurā piedalās arī starptautiski augstu novērtēta Latvijas politiķe Vaira Vīķe-Freiberga, nākusi klajā ar paziņojumu par nepieciešamību īpaši sargāt vienlīdzīgu izglītības pieejamību Covid-19 izraisītās krīzes situācijā un pēc tās.  

Covid-19 krīze ir radījusi milzīgus ekonomiskus un sociālus satricinājumus, ietekmējot miljardiem cilvēku dzīves un radot neskaitāmas personiskas traģēdijas. Krīze ir pastiprinājusi globālo nevienlīdzību izglītības pieejamībā. Skolas ir slēgtas 191 valstī, mācīšanās procesa pārrāvums ir skāris vairāk kā 1.57 miljardus bērnu un jauniešu, kas ir vairāk kā 90% izglītojamo visā pasaulē.

Paziņojumā uzsvērts, ka krīze mums atgādina par izglītības nozīmi sabiedrībā, kopienā un katra cilvēka dzīvē. Tā kalpo kā aizsargmūris pret nevienlīdzību, ļauj cilvēkiem dzīvot cieņpilni un piešķir dzīvei jēgu. Krīzes iespaidā ir jāizvērtē, kādi vēlamies kļūt, kādas institūcijas un mācīšanās kopienas vēlamies redzēt nākotnē, kā stiprināt mācīšanos un meklēt alternatīvus veidus, lai tā kļūtu pieejama visai sabiedrībai.

“Nevienlīdzīga piekļuve izglītībai mūsdienās ir kļuvusi par normu, un tādi globāli sociāli satricinājumi kā karš, piespiedu pārvietošana, nabadzība vai pandēmijas izraisīta piespiedu izolācija šo nevienlīdzību vēl vairāk pastiprina. Izglītības iestādes nav tikai informācijas iegūšanas avots, tās ir svarīgas socializācijas vietas, kur tiek apgūtas prasmes dzīvei civilizētā sabiedrībā. Tas notiek, iemācoties cienīt citus un mijiedarboties ar citiem. Bet to ir ļoti grūti sasniegt, dzīvojot kara zonā, bēgļu nometnē, pilsētas graustā vai atrodoties pastāvīgā izolācijā,” uzsver Vaira Vīķe-Freiberga.

Paziņojumā teikts, ka šobrīd vērojamā pāreja uz izglītību tiešsaistē ir krīzes risinājums, tomēr jābūt piesardzīgiem, domājot, ka tiešsaistes izglītība ir visu cilvēku nākotnes izglītības ceļš.

”Šodien, kad pandēmijas ietekmē skolas ir slēgtas, ir jāizmanto visas pozitīvās priekšrocības, ko var gūt no tehnoloģijām. Svarīgākā no tām ir iespēja sasniegt un integrēt kolektīvā mācīšanās procesā ikvienu izglītojamo. Nedrīkst pieļaut, ka attālinātās mācības rada vēl lielāku nevienlīdzību sabiedrībā. Tehnoloģijām ir jāveicina vienlīdzīga piekļuve izglītībai, nodrošinot visiem vienādus apstākļus un iespējas gūt labu pamatu turpmākai dzīvei,” norāda Vaira Vīķe-Freiberga.

Kā vēsta paziņojums, meklējot veidus, kā atjaunot pasauli pēc gadsimta smagākās veselības krīzes, ir jāizvērtē sociālās politikas, tostarp izglītība, un jārisina ilgstoši nerisināti jautājumi par strukturālo nevienlīdzību, nabadzību un atstumtību. Gaidāmajai globālajai recesijai, visticamāk, būs krasas sekas un ietekme uz izglītības un citu sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, un uz cilvēku dzīvi kā tādu. Atgriešanās pasaulē pirms krīzes nebūs iespējama. Tāpēc jau šobrīd ir jāatjauno kopīgās apņemšanās globālās nevienlīdzības mazināšanai un resursi jānovirza tiem, kuri krīzē ir cietuši vissmagāk sociāli, ekonomiski, kā arī veselības un izglītības jomā.

Skolas atsāks darbu un izglītības process atjaunosies, taču ekonomika atjaunosies daudz lēnāk, kas atstās lielu iespaidu uz izglītības pieejamību un finansējumu, vēl vairāk saasinot nevienlīdzību un apdraudot šobrīd sasniegto izglītības pieejamības paplašināšanā un mācību kvalitātes uzlabošanā. Ir jādomā, kā arī turpmāk sadarboties izglītības nodrošināšanā visiem, iesaistot indivīdus, ģimenes, kopienas, nevalstiskās organizācijas, privātā sektora pārstāvjus, starptautiskās organizācijas u.c. Pandēmijas sekas nevarēs novērst tikai ar veselības sistēmas risinājumiem, bet gan veicinot uzticību, solidaritāti, empātiju cilvēkos un cieņu pret humānisma vērtībām.

UNESCO Starptautiskā komisija pulcē pasaules līmeņa politiķus, izglītības, kultūras un mākslas jomu pārstāvjus, zinātniekus, uzņēmējus un tehnoloģiju ekspertus, lai, mobilizējot zināšanas un cilvēces kolektīvo inteliģenci, kopīgi formulētu izglītības attīstības vīziju 2050.gadam un pēc tā.

UNESCO Starptautiskajā komisijā piedalās arī Vaira Vīķe-Freiberga, Latvijas Valsts prezidente no 1999. līdz 2007. gadam un Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece - starptautiski augstu novērtēta Latvijas politiķe ar ievērojamu pieredzi demokrātijas, sociālā taisnīguma, Eiropas vēstures un kultūras jautājumos, pieredzējusi akadēmiķe un pētniece, daudzu zinātnisku publikāciju autore.

UNESCO Starptautiskās komisijas par izglītības attīstību nākotnē paziņojums lasāms te: https://en.unesco.org/futuresofeducation/news/international-commission-releases-joint-statement-education-and-covid-19-crisis.

Plašāka informācija par komisijas darbu atrodama te: https://en.unesco.org/futuresofeducation.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante