EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.10.20.

Uzsākta tiešsaistes semināru sērija izglītībai ilgtspējīgai attīstībai

Foto: UNESCO arhīvs.

Covid-19 pandēmija ir atstājusi nozīmīgu ietekmi uz cilvēku dzīvi visā pasaulē, atņemot dzīvību vairākiem tūkstošiem cilvēku, radot zaudējumus ekonomikai un liekot izšķirties par skolu slēgšanu vairāk nekā 180 pasaules valstīs. Pandēmija liek pārdomāt līdzšinējo cilvēces attīstības ceļu un, domājot par nākotni, veidot pasauli labāku nekā līdz šim. Izglītībai šajā pārmaiņu laikā un pārveides procesā ir izšķiroša loma.

UNESCO aicina ikvienu interesentu piedalīties tiešsaistes semināros par izglītības nozīmi krīzes pārvarēšanā un tās pārveidojošo spēku ceļā uz ilgtspējīgāku pasauli. Tie ik mēnesi pieejami UNESCO platformā: https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/ESDfor2030-workshops.

Nākamie semināri:
12. novembrī (izglītība ilgtspējīgai attīstībai un jaunieši),
9.decembrī (izglītība ilgtspējīgai attīstībai un veselība),
10. februāris (izglītība ilgtspējīgai attīstībai un klimata krīze),
10.marts (izglītība ilgtspējīgai attīstībai un dzīvesveids),
14.aprīlis (izglītība ilgtspējīgai attīstībai un IIA2030 ceļvedis).

2021. gada 17.-19. maijā Berlīnē, Vācijā notiks UNESCO pasaules konference izglītībai ilgtspējīgai attīstībai. Tajā tiks oficiāli atklāts Izglītības ilgtspējīgai attīstībai jaunais ietvardokuments un ceļvedis – IIA 2030, kas būs turpinājums Globālajai rīcības programmai “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”. Šie semināri ir konferences ievadošie pasākumi.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Dalbiņa, UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja