EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.03.15.

UNESCO notiek Latvijas organizēts seminārs par izglītības lomu tolerantas un dažādību respektējošas sabiedrības veidošanā

18. martā sadarbībā ar UNESCO Parīzē notika Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības UNESCO rīkots seminārs par izglītības lomu iecietības veicināšanā sabiedrībā, lai novērstu reliģisko, rasu un dzimumu diskrimināciju. Semināru atklāja Latvijas izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile un UNESCO ģenerāldirektores vietnieks izglītības jautājumos Cjaņs Tans (Qian Tang).

Tā mērķis bija apzināt dažādu valstu iniciatīvas un pieredzi cieņas pret daudzveidību un tolerances veicināšanā, un meklēt jaunus risinājumus, kā ar izglītības politikas un programmu palīdzību iespējams mazināt diskrimināciju, naidu un aizspriedumus. Šie jautājumi ir īpaši aktuāli, ņemot vērā nesenos teroristu uzbrukumus Parīzē un Kopenhāgenā, rasisma, antisemītisma un islamofobijas tendenču un cita veida neiecietības pieaugumu. Tie ir arī Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē darba kārtības priekšplānā.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile pauda pārliecību, ka ar kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības palīdzību, kas balstās gan skolotāju, gan skolēnu, gan skolas un pašvaldības vadītāju atbildīgā attieksmē un rīcībā, ir iespējams cīnīties ar vienaldzību, naidu un aizspriedumiem, kas ir diskriminējošas attieksmes pamatā. Ministre iepazīstināja ar Latvijas sasniegto tādas izglītības sistēmas ieviešanā, kas balstās cieņā pret kultūru daudzveidību. Ministre izcēla Latvijas pozitīvo pieredzi mazākumtautību un holokausta izglītības jomā.

Seminārā uzstājās izglītības ministriju augsti stāvošas amatpersonas, pētnieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji no vairākiem pasaules reģioniem. Runātāji vairākkārt uzsvēra, ka izglītībai ir izšķiroša loma cīņā ar mūsdienu izaicinājumiem, un ir steidzami jādomā, kā ar izglītības palīdzību sabiedrībā veicināt nevardarbīgas izteiksmes formas, savstarpējo izpratni, cilvēktiesību un fundamentālo brīvību ievērošanu. Izskanēja atziņa, ka izglītības sistēmā ir nepieciešamas pārmaiņas. Skolai ir jākļūst par vietu, kas dod dialoga iespējas, un ļauj mācīties vienam no otra. Izglītībai ir jādod iespēja skolniekiem pēc iespējas agrākā vecumā apgūt prasmes, vērtības un attieksmes, kas palīdzētu veidot mierīgāku, taisnīgāku, iekļaujošu un ilgtspējīgu pasauli.

Pasākums tika organizēts Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros. Tajā piedalījās apmēram 300 dalībnieku - UNESCO dalībvalstu pārstāvniecību, izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji.