EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
24.02.15.

UNESCO: Mums aizvien nepieciešams domāt par veidiem, kā uzlabot izglītības kvalitāti

19. un 20. februārī Parīzē, Francijā notika starptautiska konference, kurā izglītības ministri, ministriju pārstāvji no 39 UNESCO dalībvalstīm un starptautisko organizāciju pārstāvji izvērtēja sasniegto, īstenojot globālo rīcības plānu „Izglītība visiem” Eiropas un Ziemeļamerikas valstīs. UNESCO iepazīstināja ar sintēzes ziņojumu par stratēģisko mērķu izglītībā īstenošanu, un sanāksmes dalībnieki vienojās par kopīgajām prioritātēm izglītībā pēc 2015. gada.

Sanāksmi atklāja UNESCO ģenerāldirektores vietnieks Kvaiens Tangs. Viņš norādīja, ka Eiropas un Ziemeļamerikas reģions uzrāda teicamus rezultātus daudzos rādītājos, un uzteica dalībvalstu paveikto, lai izceltu izglītību attīstības mērķos pēc 2015. gada un vienotos par kopīgu rīcības plānu. Tomēr vēl aizvien nepieciešams domāt par veidiem, kā uzlabot izglītības kvalitāti. Ir jādomā, kā panākt, lai samazinātos no izglītības procesa izkritušo skaits, kā arī jāsekmē pieaugušo izglītošanās iespējas.

Latvijas pārstāve šajā sanāksmē, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra p.i. Evija Papule, uzstājoties debatēs, norādīja, ka Latvija uzsver bērnu agrīnās izglītības nozīmi, kā arī pamatprasmju, socializācijas prasmju un profesionālo prasmju iegūšanu un attīstīšanu jauniešiem, veidojot kompetencēs bāzētu mācību saturu. „Ir jāpievērš uzmanība videi, kādā notiek izglītības process. Tai ir jābūt atbilstošai tehnoloģiju laikmetam, kas ļauj no vienas puses saskatīt pasaules kopsakarības un stiprināt universālās vērtības, bet no otras puses – nodrošina individuālo pieeju katrai personībai, tās pašrealizācijas attīstībai un veiksmīgai iesaistei darba tirgū,” tā Evija Papule.

Nosakot stratēģiskos mērķus izglītībā, sanāksmes dalībnieki aktīvi debatēja par indikatoriem, kas liecinātu par sasniegto progresu mērķu īstenošanā. Visaktīvākās bija debates par indikatoriem saistībā ar vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu visiem izglītojamajiem, kā arī par iespējām noteikt, cik sekmīgi mācību saturā tiek realizēta izglītība ilgtspējīgai attīstībai un globālais pilsoniskums.
Noslēguma dokumentā konferences dalībnieki vēlreiz apliecināja, ka prioritārās jomas izglītībā būs saistītas ar kvalitatīvas, vienlīdzīgas un iekļaujošas izglītības nodrošināšanu. Īpaši akcentējama dzimumu vienlīdzība, mūžizglītības attīstība, dzīvei un darbam iegūstāmās prasmes un kompetences, kā arī ar izglītība ilgtspējīgai attīstībai un globālais pilsoniskums.

Eiropas un Ziemeļamerikas reģionālā konference bija noslēdzošais posms reģionālo konferenču sērijā, kas tiek organizētas, lai sagatavotos UNESCO pasaules konferencei „Izglītība visiem”. Tā notiks no 19. līdz 22. maijam Korejā. Reģionālo konferenču ziņojumi tiks izmantoti, lai sagatavotu rīcības plānu izglītībā pēc 2015. gada.

Latviju reģionālajā konferencē pārstāvēja arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāres p.i. Baiba Moļņika un Latvijas pārstāvniecības UNESCO vēstnieces vietniece Una Ķepīte.

Vairāk informācijas.