EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
26.03.13.

UNESCO LNK piedāvā darbnīcu „UNESCO vērtības rokas stiepiena attālumā”

Vērtības, par kurām iestājas UNESCO nav tālas un neaizsniedzamas. Lai veicinātu sabiedrības, it īpaši skolas vecuma jauniešu, izpratni par globālām un vietējām vērtībām, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) piedāvā darbnīcu „UNESCO vērtības rokas stiepiena attālumā”. Plašākai publikai darbnīca tiks piedāvāta 27. martā Valmierā starptautiskās izglītības konferences „Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā” laikā.

Darbnīca veidota, pieņemot izaicinājumu palīdzēt jauniešiem iejusties skolas dzīvē. Tā stāsta par jauno un nezināmo, saistot to ar jau zināmām un saprotamām vērtībām, tādējādi mācot un iedrošinot atklāt un izzināt jauno – pielāgoties plašākai un globālai videi.

Darbnīcas pirmajā daļā dalībnieki tiks iepazīstināti ar UNESCO piedāvājumu izglītībā – UNESCO Asociēto skolu projektu, ar iespējām UNESCO starptautisko svinamo dienu atzīmēšanā, mantojuma izglītības konceptu un Pasaules mantojuma programmu.

Darbnīcas otrā daļa tiks veltīta praktiskām demonstrācijām, kurās apgūt iemaņas, kā ar tehnoloģiju palīdzību viegli uztveramā veidā iepazīt pasaules kultūras un dabas mantojumu, vienlaikus izzinot un novērtējot vietējās kultūras un dabas vērtības.

Kultūras un dabas mantojuma saudzēšana ir viens no redzamākajiem UNESCO darbības virzieniem. UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību ietvaros tiek veidots Pasaules mantojuma saraksts. Tajā tiek iekļautas vietas un objekti, kas savu unikālo īpašību dēļ ir svarīgi visai cilvēcei. Šobrīd sarakstu veido 962 mantojuma vietas no 157 pasaules valstīm, tostarp arī Rīgas vēsturiskais centrs un Strūves meridiāna loka punkti Sestu kalnā un Jēkabpilī.

UNESCO ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, kas iestājas par vērtību apzināšanu, veicina to saglabāšanu un tālāku nodošanu nākamajām paaudzēm. UNESCO LNK ir atbildīgā institūcija Latvijā par UNESCO programmu īstenošanu.