EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.04.19.

UNESCO izziņojusi kandidātu pieteikšanu Starptautiskajām rakstpratības un lasītprasmes balvām (UNESCO International Literary Prizes)

Balvas izveidotas 1967. gadā, apvienojot Ķīnas Tautas Republikas sponsorēto UNESCO Konfūcija balvu un Korejas Republikas atbalstīto karaļa Sedžona balvu. Katru gadu tiek piešķirtas trīs UNESCO Konfūcija balvas un divas UNESCO karaļa Sedžona balvas par lasītprasmes un rakstpratības veicināšanu.
Ik gadu balvām tiek noteikta tēma, šogad UNESCO karaļa Sedžona balvas tēma ir “dzimtās valodas attīstīšana un lietošana izglītībā”, savukārt UNESCO Konfūcija balvas tēma ir “rakstpratības veicināšana pieaugušajiem lauku teritorijās un jauniešiem, kas neapmeklē skolu, īpaši meitenēm un sievietēm”.
Lai izvirzītu kandidatūru UNESCO Starptautiskajām rakstpratības un lasītprasmes balvām, jāpieprasa atsevišķa tiešsaistes konta izveide vietnē: www.unesco.org/ilp/account. Kad tas paveikts, kandidātam tiks dota iespēja aizpildīt tiešsaistes pieteikuma anketu. Anketas noslēgumā jānorāda, ka tā tiek iesniegta UNESCO Nacionālajai komisijai. Pieteikums jāiesniedz līdz šī gada 10. jūnijam. Plašāk par nominēšanas procedūru var uzzināt tiešsaistes vietnē: https://en.unesco.org/themes/literacy/prizes/guidelines.
Pieteikuma iesniegšanas gadījumā lūdzam informēt UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju par savu interesi izvirzīt kandidatūras balvai, rakstot ziņu uz e-pastu: i.dalbina@unesco.lv.