EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
27.08.11.

UNESCO Izglītības institūtam – 60


2011. gada jūnijā aprit 60 gadi, kopš tika dibināta viena no UNESCO institūcijām, kas uzsāka mērķtiecīgu darbu cilvēktiesību un starptautiskās sapratnes veicināšanā. UNESCO Izglītības institūta (UII), kas vēlāk kļuva par UNESCO Mūžizglītības institūtu, pirmā valdes sēde notika 1951. gadā no 17. līdz 19. jūnijam Veistbādenē, Vācijā, un tajā piedalījās arī itāļu pedagoģe Marija Montesori un šveiciešu psihologs Žans Piažē. Toreiz institūta valde izstrādāja tā statūtus un par direktoru iecēla Valteru Merku.


Ideja par UNESCO Izglītības institūta izveidi radās pēckara Vācijā un pirmo reizi prezentēta UNESCO 5. Ģenerālās konferences laikā Florencē, 1950. gada jūnijā. Tā tika atbalstīta, un sākotnēji UNESCO Izglītības institūts izveidots kopā ar Jaunatnes institūtu un Sociālo zinātņu institūtu, kas šobrīd vairs nedarbojas.


UNESCO Izglītības institūts tika veidots kā vidutājs, kas veicinātu cilvēktiesību ievērošanu un starptautisko sapratni. Pirmajos institūta 13 darbības gados galvenā uzmanība ar to saistītiem jautājumiem tika veltīta Eiropas attīstītajās valstīs, taču UNESCO Ģenerālās konference 1965. gadā pieņēma lēmumu par to, ka UNESCO Izglītības institūta valdē jābūt pārstāvjiem no visiem pasaules reģioniem.


Institūta statusa un nosaukuma maiņa uz UNESCO Mūžizglītības institūtu notika 2006. gadā, un 2007. gadā tas kļuva par pilntiesīgu starptautisku UNESCO institūtu ar mērķi veicināt mūžizglītības politiku un praktizēšanu, fokusējoties uz pieaugušo izglītību, lasīt un rakstīt prasmi, kā arī neformālo izglītību.


Mūžizglītības institūts darbojas 193 UNESCO dalībvalstīs un apvieno plašu speciālistu loku, pārstāvot gan valstiskās un nevalstiskās organizācijas, gan starpvaldību institūcijas, UNESCO nacionālās komisijas, gan dažādus reģionālos un nozaru birojus, kā arī universitātes. Institūts ir vieta, kur tiek īstenoti pētījumi, apkopoti rezultāti, radītas un izplatītas idejas, pieredze un kompetences, kas noderīgas saistīto nozaru speciālistiem visā pasaulē.


Šobrīd institūts atrodas Hamburgā, Vācijā.


Vairāk informācijas – http://www.uil.unesco.org/


Informāciju sagatavoja:
Evija Maļkeviča
UNESCO LNK programmu asistente
Tālr.: 67325109