EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.10.20.

UNESCO Globālajā izglītības sanāksmē Latvija pauž apņēmību spēcināt izglītības sistēmu

Foto: (c) Pixabay

Pulcējot četrpadsmit valstu vadītājus un sešdesmit izglītības ministrus no dažādām pasaules valstīm, kā arī augsta līmeņa pārstāvjus no starptautiskajām organizācijām, 22. oktobrī tiešsaistē norisinājās UNESCO Globālā izglītības sanāksme. Sanāksmē piedalījās Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, daloties Latvijas pieredzē par Covid-19 krīzes pārvarēšanu izglītībā. Latvijas ministre pauda atbalstu sanāksmē pieņemtajai Deklarācijai, apliecinot Latvijas apņēmību stiprināt izglītību pandēmijas izraisītajos apstākļos.

“Latvija ir apņēmusies aizsargāt izglītības finansējumu, nodrošināt drošu skolu darbību, atbalstīt skolotājus, ieguldīt prasmēs un veidot spēcīgāku, izturīgāku un digitālāku izglītības sistēmu. Mūsu mērķis ir nodrošināt daudzveidīgu, pieejamu un kvalitatīvu mācību iespējas visiem, it īpaši tiem, kam pandēmijas apstākļos atbalsts nepieciešams visvairāk,” uzrunājot starptautiskās sanāksmes dalībniekus, uzsvēra Latvijas izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Ministre informēja sanāksmes dalībniekus par Latvijas risinājumiem izglītībā Covid-19 krīzes laikā, akcentējot publiskā un privātā sektora partnerības lomu izglītībā, un dalījās pieredzē par inovatīvo risinājumu “Tava klase”, kā arī par tā tālāku izmantošanu, integrējot jaunveidotajā e-mācību platformā “Virtuālā klase”.

“Mūsu mērķis ir kvalitatīvi ieguldījumi, kas sasniedz katru izglītojamo. Latvija turpinās darbu, lai katrs eiro izglītībā tiktu izlietots efektīvi un taisnīgi,” uzrunas izskaņā pauda ministre.

UNESCO Globālās izglītības sanāksmes mērķis bija mudināt starptautisko sabiedrību apzināties kritisko situāciju izglītībā Covid-19 izraisītajos apstākļos un stiprināt izglītības aizsardzību, īpaši rūpējoties par finansējumu izglītības sektoram, lai nodrošinātu ikvienam tiesības uz izglītību un neapdraudētu virzību uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Deklarācijā paustas starptautiskās izglītības sabiedrības bažas par bezprecedenta sociālo, cilvēcisko un ekonomisko krīzi, ko izraisījusi Covid‐19 pandēmija, atklājot pasaules trauslumu un savstarpējo atkarību, kas ietekmē katru valsti, kopienu un ģimeni, īpaši skarot visvairāk atstumtos. Deklarācijā starptautiskie partneri izvirza izglītību pasaules atveseļošanās stratēģijas centrā un nosaka apņemšanos nodrošināt ieguldījumus izglītībā, kas atbilst Ilgtspējīgas attīstības dienaskārtībā 2030 noteiktajam slieksnim, kā arī apņemšanos nacionālajos atveseļošanās plānos paredzēt mērķētu atbalstu krīzes radīto mācīšanās zaudējumu un sociāli-emocionālās ietekmes mazināšanai, atbiruma riska grupā esošo izglītojamo aizsardzībai, skolotāju apmācībai un citiem krīzes ietekmes mazināšanas pasākumiem izglītībā.

Globālo izglītības sanāksmi sasauca UNESCO ar Apvienotās Karalistes, Ganas un Norvēģijas valdību atbalstu.

Deklāracija pieejama šeit: https://en.unesco.org/sites/default/files/gem2020-extraordinary-session-draft-declaration-en.pdf

SANĀKSMES VIDEOIERAKSTShttps://youtu.be/di4IctzIz6Y

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante