EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
06.11.13.

UNESCO Ģenerālā konference: Izglītība ir atslēga ilgtspējīgai attīstībai

No 7. līdz 8. novembrim izglītības un zinātnes ministrs, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas viceprezidents Vjačeslavs Dombrovskis piedalīsies UNESCO Ģenerālās konferences 37. sesijā. Ceturtdien, 7. novembrī Vjačeslavs Dombrovskis uzstāsies ar ziņojumu UNESCO Ģenerālās konferences politiskajās debatēs, bet piektdien, 8. novembrī ministrs tiksies ar UNESCO izglītības institūtu direktoriem un piedalīsies UNESCO Izglītības komisijas darbā.

Šī būs īpaši svarīga sesija, jo tajā tiks lemts par UNESCO darbības stratēģiju līdz 2021. gadam un noteikti rīcības virzieni, izvērtējot iepriekšējā periodā sasniegto. 

Izglītībā UNESCO turpmāk tikpat lielu uzmanību kā izglītības pieejamībai, pievērsīs tās saturam un kvalitātei. To Ģenerālās konferences atklāšanā uzsvēra UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova, norādot, ka svarīgi ir izstrādāt jaunus rādītājus un sistēmas, kā mērīt izglītības kvalitāti, jāsekmē atvērto izglītības resursu pieejamība, kā arī jāapzinās, ka tieši izglītība ir atslēga ilgtspējīgai attīstībai. UNESCO Ģenerālās konferences 37. sesijas diskusijas, kurās piedalīsies arī Vjačeslavs Dombrovskis, būs veltītas stratēģiskajiem attīstības mērķiem pēc 2015. gada, kad būs pienācis globālās kustības “Izglītība visiem” un Tūkstošgades attīstības mērķu izpildes un izvērtēšanas laiks.

UNESCO redzējums izglītībai pēc 2015. gada ir balstīts uz ilgtspējīgas attīstības idejām, kas paredz vienojošu un starpdisciplināru pieeju mācību metodēm un saturam, kopskatot vides, ekonomikas un sabiedrības problēmjautājumus un izceļot kultūru kā attīstības virzītājspēku. UNESCO aicina izglītībā stiprināt humānistisko pieeju, sekmējot katra indivīda personības radošu attīstību. 21. gadsimta izglītībai ir jābūt iekļaujošai mūžizglītības sistēmai, kurā ikvienam ir iespēja pilnveidoties un attīstīt savu radošo potenciālu dažādos veidos. Gan bērniem, gan jauniešiem, gan arī pieaugušiem ir jābūt iespējai apgūt prasmes un kompetences, kas atbilst pārmaņām, ko ietekmē globalizācija un demogrāfijas izmaiņas pasaulē, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ienākšanai ne tikai ikdienā, bet arī mācību procesā.

Savas vizītes laikā Parīzē Vjačeslavs Dombrovskis tiksies arī ar vairākiem UNESCO pārstāvjiem un ekspertiem. Piemēram, sarunā ar UNESCO ģenerāldirektores vietnieku izglītības jautājumos Kvaienu Tangu ministrs apspriedīs 5. Āzijas – Eiropas valstu izglītības ministru konferences (ASEMME 5) organizēšanu 2015. gadā. ASEMME 5 organizēšanā Latvijai ir būtiska loma, un te mūsu valsts parādās kā globāls spēlētājs, pierādot savu kompetenci un spēju būt par intelektuālu donorvalsti UNESCO valstu saimē.

Savukārt sarunā ar UNESCO Starptautiskā izglītības biroja (IBE) direktori Klementinu Acedo Vjačeslavs Dombrovskis apspriedīs Latvijas kandidēšanu IBE valdē un ieceres un priekšlikumus par iekļaujošās izglītības īstenošanu.
 
UNESCO dibināta 1945. gadā un ir lielākā ANO sistēmas organizācija, kuras darbā šobrīd piedalās 195 dalībvalstis un septiņas asociētās valstis. UNESCO galvenie uzdevumi ir veicināt miera kultūru pasaulē, izglītības pieejamību un kvalitāti, kultūras mantojuma saglabāšanu, informācijas pieejamību, nabadzības mazināšanu, kā arī sniegt dalībvalstīm atbalstu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā caur zināšanu mobilizāciju un jēgpilnu to izmantošanu. Ģenerālā konference ir tās augstākā lēmējinstitūcija, kas pulcē dalībvalstu pārstāvjus reizi divos gados. Latvija ir UNESCO dalībvalsts kopš 1991. gada.

UNESCO Ģenerālās konferences 37. sesija kas notiks no 5. līdz 20. novembrim Parīzē, UNESCO galvenajā mītnē

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv