EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.12.16.

UNESCO dalībvalstis: Izglītība ir virzītājspēks nākotnes sabiedrības veidošanā

Ir nepieciešams stiprināt pilsonisko izglītību un piederības sajūtu pasaulei, saskatot izglītību kā virzītājspēku tolerantas sabiedrības veidošanā un vardarbības, ekstrēmisma un rasisma izskaušanā – tā savos nacionālajos ziņojumos uzsver UNESCO dalībvalstis, kas tikās 8. un 9. decembrī tikās Parīzē “Izglītība 2030” UNESCO Uzraudzības komitejas sanāksmē.

Tajā kā viena no II Reģionālās grupas valstu pārstāvēm piedalījās arī Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā, profesore Ina Druviete. Viņa uzsvēra, ka “sekmīgu rezultātu priekšnosacījums ir aktīva sadarbība ar UNESCO un citiem starptautiskajiem partneriem, tostarp OECD un Eiropas Komisiju”.

Uzstājoties ar ziņojumu par starptautiskā rīcības ietvara “Izglītība 2030”  īstenošanu, Ina Druviete skaidroja, kādas iespējas un izaicināmus nesis pirmais “Izglītība 2030” īstenošanas gads II Reģionālās grupas valstīm no Austrumeiropas, Centrāleiropas un Centrālāzijas. I.Druviete atzina, ka katra valsts ir izvirzījusi savas izglītības politikas prioritātes, tomēr tās visas vērstas uz vienotu “Izglītība 2030” redzējumu.

Atklājot sanāksmi, UNESCO Izpildpadomes priekšsēdētājs Maikls Vorbs uzsvēra dalībvalstu izglītības sistēmu pilnveidošanas nozīmi, sekmējot  izpratni par ilgtspējīgu attīstību,  lai UNESCO varētu īstenot tai uzticēto vadošo lomu – “Izglītība 2030” īstenošanā. Šī loma ir gods, bet vienlaikus liela atbildība, tāpēc īpaši svarīgs ir ne tikai katras dalībvalsts ieguldījums, bet arī sekmīga sadarbība ar partnerorganizācijām.  

Sanāksmes noslēgumā, eksperti vienojās turpināt darbu saskaņā ar kopīgi izstrādāto “Ceļa karti” nākamajiem diviem gadiem. Šis darba plāns, kurš atspoguļo dalībvalstu apņemšanos, paredz izveidot četras tematiskās darba grupas: Komunikācijas; Monitoringa un pārskatu; Politikas un stratēģiju; Finanšu jautājumu. Tāpat Uzraudzības komiteja turpinās stiprināt reģionālo un globālo sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai, sekmēt savstarpēju dalībvalstu pozitīvās pieredzes apmaiņu, kā sadarbības koordinācijas platformu izvēloties UNESCO.

UNESCO Uzraudzības komiteja (SDG4 – Education 2030 Steering Committee) izveidota 2016. gadā, lai nodrošinātu ANO Dienaskārtības 2030 ceturtā no Ilgtspējīgas attīstības mērķiem – nodrošināt iekļaujošu, taisnīgu, kvalitatīvu izglītību un mūžizglītības iespējas visiem – sasniegšanu. Tā kā UNESCO ir uzticēta vadošā loma šī mērķa sasniegšanai visā pasaulē, 2015. gada novembrī 184 UNESCO dalībvalstis apstiprināja “Izglītība 2030” rīcības ietvara programmu.