EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.04.16.

UNESCO aicina pieteikt nominācijas balvai „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai 2016”

Jau otro gadu UNESCO Japānas Nacionālā komisija izsludina pieteikšanos starptautiskajai balvai „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai 2016”. 
Balvai nominēt aicināts indivīdus, institūcijas un organizācijas, kas īstenojušas projektus izglītības ilgtspējīgai attīstībai jomā. Nominācijas pieteikumā ir jāmin viens konkrēts projekts vai programma. Pieteikumus izvērtēs neatkarīga žūrija, kuru veidos starptautiski eksperti. 
Projektam ir jābūt ilgtermiņa: jābūt efektīvi īstenotam jau vismaz divus gadus un jāsniedz ieguldījums vienā vai vairākās no piecām Globālā rīcības plāna prioritārajām jomām (attīstības politika; mācību vides pārveide; pedagogu un izglītības personāla darbaspēju uzlabošana; jaunatnes iesaiste; ilgtspējīgu risinājumu paātrināšana vietējā līmenī). Nominācijas var iesniegt UNESCO dalībvalstu valdības un nevalstiskās organizācijas, kurām ir oficiāla partnerība ar UNESCO.
Nominācijas pieteikumu iespējams aizpildīt angļu vai franču valodā UNESCO mājaslapā: https://teams.unesco.org/org/ed/esd-prize. 
Katrs iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā 3 nominācijas, un iesniedzējiem pašiem sevi nominēt nav atļauts. Nominācijas tiek pieņemtas līdz 30. aprīlim.
Kopumā tiks piešķirtas trīs balvas, un katras balvas apmērs $50 000. Tās ieguvēji tiks paziņoti septembrī. Sīkāka informācija par balvu un nominācijas procesu pieejama: http://en.unesco.org/prize-esd