EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
04.10.18.

Turēt roku uz planētas pulsa: par ko domājam, kad runājam par izglītību ilgtspējīgai attīstībai?

Foto no privātā arhīva.

Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre 

“Izglītība ir UNESCO prioritāte, jo tieši tā ir daļa no cilvēktiesībām un vienlaikus arī veido pamatu mieram un ilgtspējīgai attīstībai. Ikvienam, kas iesaistīts izglītības procesā, ir dota iespēja mainīt pasauli, lai mazinātu draudus, ko rada klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidības mazināšanās, ekoloģiskās katastrofas un pārmērīgs patēriņš.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kurus līdz 2030. gadam apņēmušās sasniegt ANO valstis, tai skaitā Latvija, dod lielisku iespēju izglītībai izvērsties, kļūstot par priekšnoteikumu sabiedrības un vides izaicinājumu risināšanai un pārmaiņām gan valstu politikas, gan individuālajā līmenī. Joprojām atvērts ir jautājums, vai to izmantojam, un galvenais neatbildētais jautājums, vai un kā mēs mainām pasauli? Vai katrs no mums ir gatavs skaidri apzināties, kā mūsu rīcība, pieņemtie lēmumi un spertie soļi ietekmē to, kas notiek apkārt tagad, un kā tie ietekmēs nākotni?

No izglītības procesa šobrīd tiek sagaidīts, lai tas stiprina spēju, pirmkārt, “izkāpt ārā no kastes“ – no ierastā domāšanas veida, dzīvesveida vai uzvedības modeļa. Tam vajadzīga drosme, apņēmība, bet varbūt vienkārša ieklausīšanās savā sirdsapziņā. Otrkārt, nepieciešams “iekāpt cita kurpēs” – ir dažādi veidi, kā mēs uztveram to, kas notiek mums apkārt. “Iekāpt cita kurpēs” nozīmē ar izpratni un atvērtību iedziļināties citā skatupunktā, pārliecināties par to, ka neeksistē tikai viens redzējums. To ir daudz vairāk, un, atklājot pasauli, mēs atveram paši savas personības robežas un paplašinām redzesleņķi. Treškārt, ir būtiski attīstīt spēju iztēloties iespējamo, ticamo un vēlamo nākotni un veidot savu vēlamās nākotnes redzējumu, kas ļauj mērķtiecīgi, izvērtējot iespējas un riskus, uz to tiekties.

Izglītībai jāsekmē elastīgu personību veidošanos. Tādu personību, kuras spēj pielāgoties, atbilstoši reaģēt un rīkoties. Taču vēl svarīgāk ir jautāt, kā vārdā es rīkojos? Iespēju sevi izaicināt un atbildēt uz šo jautājumu ik gadu sniedz starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, kurā iesaistījušies simtiem tūkstošu bērnu, jauniešu un viņu skolotāju visā pasaulē. Arī Latvijas skolas akcijā iesaistās jau ceturto gadu, iepazīstot ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, veidojot stundu un nodarbību plānus, kas sekmē cilvēces un planētas ilgtspējīgu attīstību. Stundu īstenošana simboliski aizsākas vienlaicīgi visā pasaulē 25. septembrī – dienā, kad 2015. gadā valstis vienojās par globālajiem mērķiem –, bet to norise turpinās visu oktobri. Šogad Pasaules lielākās mācību stundas tēma ir līdzdalība. Tās sauklis un izstrādātā nodarbība “Laiks rīkoties!” aicina iepazīt tuvāko apkaimi noskaidrot, ko vēlas un domā citi kopienas locekļi, kādus uzlabojumus vai pārmaiņas vēlas ieraudzīt un kādai rīcībai meklē sabiedrotos vai padomdevējus. Iepazīstot cilvēkus un vidi sev apkārt, ir jāmācās ieraudzīt arī pasaule kopumā un ko es pats varu tajā mainīt, sekmējot ilgtspējīgu attīstību un veidojot mierpilnu dzīvestelpu. Mēs katrs esam daļa no šī lielā uzdevuma. Neatliekot neko uz vēlāku laiku, bet rīkojoties tūlīt.

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai darbībā faktiski nozīmē to pašu, ko pilsoniskā izglītība, kuras vērtību vertikāles augšgalā ir sabiedrības izveide, kas ir alternatīva patērētāju sabiedrībai.

Turklāt, kā uzsver UNESCO 2018. gada publikācija “Problēmjautājumi un tendences izglītībā ilgtspējīgai attīstībai”, izglītībai ilgtspējīgai attīstībai ir jāspēj pielāgoties mainīgajai noskaņai sabiedrībā un tendencēm, kas tajās Ienāk.”