EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.06.20.

Starptautiskai balvai par iecietības veicināšanu sabiedrībā izvirzīti divi kandidāti no Latvijas

Maijā noslēdzas kandidātu izvirzīšana 2020. gada UNESCO-Madanjeet Singh balvai par iecietības un nevardarbības kultūras veicināšanu. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju balvai no Latvijas izvirzījusi biedrību “Centrs Marta” un Latvijas Autisma biedrības izveidotāju un vadītāju Līgu Bērziņu.

Balva tiek piešķirta par nozīmīgiem sasniegumiem – veiksmīgiem projektiem, iniciatīvām u.c. – zinātnes, mākslas, kultūras un komunikācijas jomās, kas sekmē toleranci un mieru. Piemēram, starptautisko vai nacionālo iecietības un nevardarbības kultūras veicināšanas programmu ieviešana, mācību materiālu izstrādāšana vai pētījumu veikšana.

“Centrs Marta” jau divdesmit gadus aktīvi strādā, lai novērstu vardarbību pret sievietēm un bērniem, sniedzot gan sociālos, juridiskos, psiholoģiskos pakalpojumus vardarbībā cietušajiem, gan iesaistot politikas veidotājus un īstenotājus, kā arī plašāku sabiedrību diskusijās par iecietības veicināšanu. Starp daudzajiem “Centra Marta” sasniegumiem izceļami projekti vardarbības mazināšanai jauniešu vidū, kā arī centra darbība Tadžikistānā un Kirgizstānā.

Savukārt Līga Bērziņa ir dibinātāja un priekšsēdētājai nevalstiskajai organizācijai “Latvijas Autisma apvienība”, kuras mērķis ir cilvēku ar autiska spektra traucējumiem tiesību un interešu aizsardzība Latvijā. Līga Bērziņa ir arī uzņēmuma “OUT LOUD” dibinātāja, kas izstrādā interaktīvus uzdevumus un metodiskos materiālus, vada nodarbības un seminārus iekļaujošas, iecietīgas un nevardarbīgas sabiedrības veicināšanai, kā arī līdzdarbojas starptautiskos pētījumos. Līga Bērziņa kā Latvijas Autisma apvienības vadītāja sadarbojas ar ģimenēm, izglītības iestādēm un citām iesaistītajām pusēm, lai palīdzētu ikvienam bērnam ar speciālām vajadzībām saņemt piemērotu izglītību pirmsskolās un skolās. Tāpat viņa konsultē darba vietas, lai palīdzētu daba devējiem sakārtot vidi, kurā ikviens darbinieks spētu parādīt savas stiprās puses. Liels viņas darba fokuss ir iekļaujošas vides veidošana un vardarbības mazināšana gan izglītības iestādēs, gan darba vidē.

Laureāts saņems naudas balvu – 100 000 ASV dolāru – no Madanjeet Singh fonda un tiks izvēlēts, pamatojoties uz starptautiskas žūrijas novērtējumu un ieteikumu. Balvas laureāts tiks izziņots Starptautiskajā iecietības dienā šī gada 16. novembrī.

Balva ir iedibināta 1995. gadā, kad UNESCO dalībvalstis pieņēma Iecietības principu deklarāciju, un tiek pasniegta reizi divos gados.

Informācija par balvu pieejama šeit: https://en.unesco.org/prizes/madanjeet_singh.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante