EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
19.04.13.

Starptautiskā UNESCO nedēļa “Izglītība visiem” šogad Latvijā tiks atzīmēta radošuma noskaņās

Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem”, kuru no 22. līdz 27. aprīlim atzīmēs vairāk nekā 100 UNESCO dalībvalstīs, šogad sakrīt ar Radošās darbības nedēļu radi!2013, ko šajā laikā plaši atzīmēs Latvijā.

24. aprīlī plkst. 13.00 Izglītības un zinātnes ministrijā notiks Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme par to, kā skolas un vietējās kopienas vide attīsta 21. gs. prasmes un veicina zināšanu sabiedrības veidošanos un kā protam izmantot resursus, lai to nodrošinātu – kā veidot tādu vidi skolā, ko var dēvēt par meistarvidi, kas sekmē katra bērna pašrealizāciju, ļaujot atklāt savus talantus un kļūt par meistariem. Konsultatīvās padomes sanāksmē piedalīsies arī eksperte no Lielbritānijas Žislina Bodingtone (Ghislaine Boddington), kura viesosies Latvijā Radošās darbības nedēļas radi!2013 ietvaros. Viņa stāstīs par projektu „Roboti un avatāri”, kurā pētīti jauniešu uzvedības un ētikas aspekti, meklējot jaunas izteiksmes formas savai nākotnei un karjerai.

Nākotnes izglītības konferencē “Nākotnes skola sākas šodien”, kas notiks 23. aprīlī plkst. 10.00 Rīgas Tehniskajā universitātē Kaļķu ielā 1, UNESCO LNK piedāvās “Dullā Daukas” darbnīcu, kurā tiks sniegts ieskats, kā jautājumi par kultūras mantojumu var tikt iekļauti un interesenti pasniegti skolu mācību programmā.

25. aprīlī Valmierā radošās darbības nedēļas radi!2013 un starptautiskās nedēļas “Izglītība visiem” ietvaros notiks seminārs “Meistarvide izglītībā” arī UNESCO Asociēto skolu projekta (ASP) dalībskolām. Seminārs iecerēts kā ieskats skolu devumā, idejās un viedokļos par ilgtspējīgas izglītības attīstību. UNESCO Asociēto skolu projekts šogad atzīmē savu 60 gadus kopš tā izveidošanas, un skolas saņems Atzinības rakstus par dalību UNESCO ASP.

Savukārt, lai pievērstu uzmanību katra bērna tiesībām uz kvalitatīvu izglītību, kas nav iespējama bez labi sagatavota, atbalstīta un motivēta pedagoga, startptautiskās nedēļas “Izglītība visiem” ietvaros Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) sadarbībā ar laikrakstu “Izglītība un Kultūra” rīko konkursu jaunajiem pedagogiem par labās prakses un pieredzes piemēriem, kas sniegušas atbalstu un veicinājušas motivāciju uzsākt un veiksmīgi turpināt darbu izglītības iestādēs, nodrošinot bērniem kvalitatīvu izglītību. Tajā aicināti piedalīties pedagogi vecumā līdz 35 gadiem. Konkursa galvenā balva – ceļojums uz Anapu un dalība jauno pedagogu nometnē šā gada jūnijā.

Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem” tiek īstenota, lai pievērstu politikas veidotāju, pedagogu, vecāku un citu iesaistīto pušu uzmanību nepieciešamībai nodrošināt UNESCO „Izglītība visiem” mērķu sasniegšanu līdz 2015. gadam. Ik gadu jau kopš 2001. gada to atzīmē visā pasaulē, kopš 2003. gada – arī Latvijā. Šogad Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem” notiek no 21. – 27. aprīlim.

Šogad nedēļā “Izglītība visiem” ar moto “Skola bez skolotājiem ir tikai būve” UNESCO īpašu uzmanību aicina pievērst skolotāju izglītībai, kvalifikācijai un darba apstākļiem.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. 29109269
E-pasts: liene@tels.lv