EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.04.15.

Starpministriju līgumi virza Āzijas un Eiropas sadarbību izglītības jomā jaunā līmenī

Andris Bērziņš, Latvijas Valsts prezidents. Foto: EU2015.LV

Ar Priekšsēdētāja secinājumu pieņemšanu noslēgusies 5.Āzijas un Eiropas izglītības ministru sanāksme (ASEMME5), kurā izglītības politikas virzītāji nosprauda darba programmu turpmākajiem gadiem līdz 2017.gadā Korejā paredzētajai 6.Āzijas un Eiropas izglītības ministru sanāksmei. Rīgā noturēto ministru sanāksmi apmeklēja 196 dalībnieki no 46 Āzijas un Eiropas valstīm un 11 saistītajām organizācijām.

Ministri akcentēja vajadzību pēc taustāmākiem Āzijas un Eiropas sadarbības rezultātiem esošo ASEM izglītības prioritāšu ietvarā: kvalitātes nodrošināšanā un atzīšanā, uzņēmējdarbības vides iesaistīšanā izglītībā, sabalansētā mobilitātē un mūžizglītībā, kas aptver arī tehnisko un profesionālo izglītību un apmācību.

“Juridiski saistoši līgumi ir nākamais solis, kas sperams vien tad, kad pastāv noturīgs starpvaldību dialogs. Valsts līmeņa dialogs bruģē ceļu uz stipendijām, diplomu atzīšanu, kredītpunktu pārnesi, kopīgiem projektiem starp izglītības iestādēm,” norādīja sanāksmes priekšsēdētāja, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile. ASEMME5 laikā Rīgā noritēja vairāk nekā 20 divpusējās tikšanās, un ministriju līmeņa sadarbības līgumi par augstākās izglītības kvalifikāciju un studijās iegūto grādu savstarpēju atzīšanu tika noslēgti starp Ķīnu un Igauniju, kā arī Ķīnu un Lietuvu. 29.aprīlī plānots parakstīt arī Sadarbības memorandu starp Latviju un Japānu.

Atbilstoši sanāksmes tēmai “Uz rezultātiem vērsta ASEM sadarbība”, dalībnieki analizēja globālos procesus un to ietekmi uz izglītības politiku ASEM valstīs. Plenārsēdēs izskatīja ASEM sadarbības projektu ieguldījumu darbspējīgu prasmju attīstībā, straujo tehnoloģisko attīstību, veicinot jaunu mācīšanās tehnoloģiju veidošanos un stiprinot sadarbību starp ASEM valstīm.

Tikšanās laikā ministri vēlreiz apstiprināja izglītības stratēģisko nozīmi ilgtspējīgas attīstības un inovāciju veicināšanā. Tika izcelta arī reālas praktiskas sadarbības un pasākumu nozīme, iedrošinot sasniegt rezultātus, kā arī nepieciešamība uzlabot caurspīdīgumu un izpratni par dažādām izglītības sistēmām, padarot tās salīdzināmākas, uzlabojot mobilitāti un sadarbību. Ministri atbalstīja mērķi veidot pārrobežu sadarbību starp reģioniem gan politikas, gan institucionālā līmenī, uzsverot studentu, pasniedzēju, pētnieku, ideju un zināšanu mobilitāti kā galveno sadarbības mērķi.

Nākamgad ASEM atzīmēs savu divdesmito gadadienu, sākotnējam dalībnieku skaitam divdesmit gadu laikā pieaugot no 28 līdz 53 partneriem (51 valsts Āzijā un Eiropā un divas starptautiskās organizācijas). Tas ir nozīmīgs ietvars neformālam dialogam un sadarbībai starp abiem pasaules reģioniem.
Ar ASEM saistīti notikumi Rīgā turpināsies arī pēc ASEMME5 sanāksmes. Rīt, 29.aprīlī, Latvijas Universitātē notiks Erasmus+ Informācijas diena. Savukārt, 29. un 30.aprīlī risināsies 3.ASEM transporta ministru sanāksme, ko rīko Latvijas Satiksmes ministrija.

Foto materiāli no sanāksmes:
https://eu2015.lv/media-eu/photo/5th-asem-education-ministers-meeting-asem-me5

Video materiāli no sanāksmes: https://www.youtube.com/playlist?list=PLodeDt40MJHLvNUnrIZSRVzHe813n1tcj