EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
01.10.15.

Skolotājs ir veiksmes atslēga

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sveic ikvienu Latvijas skolotāju šajā īpašajā, viņiem vien veltītajā dienā. Labs skolotājs ir veiksmes atslēga kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Straujās pārmaiņas sabiedrībā, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ienākšana sadzīvē ir liels izaicinājums izglītībai, kurai no vienas puses ir jānosargā vērtības un jānodod tās nākamajām paaudzēm, no otras puses – jānodrošina atbilstošas zināšanas un prasmes ikvienam dažādās šodienas un nākotnes situācijās.

Izglītībai ir jānotur līdzsvars starp sociālekonomisko jautājumu apgūšanu, kultūru daudzveidības iepazīšanu un iecietības attīstīšanu, vides ilgtspējas nodrošināšanu un ieguldījumu visas sabiedrības labklājībā, veidojot mijiedarbību starp inovatīvo un tradicionālo.

Šobrīd domājot par globālajiem attīstības mērķiem, ir ļoti svarīgi apzināties, ka nekad agrāk pasaules sabiedrība nav bijusi tik ciešā savstarpējā sasaistē, bet vienlaicīgi arī tik ļoti trausla. Tādēļ novēlam jums kopt un izmantot to enerģiju, kas ir visspēcīgākā un atjaunojamākā – cilvēces izdomas spējas un bagātību, iesaistot bērnus un jauniešus, kopīgas nākotnes veidošanā, lai Latvija ir valsts, kurā ir savstarpēji viens otru cienoši, labi izglītoti, profesionāli un radoši cilvēki.

Baiba Moļņika,
UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas
ģenerālsekretāra p.i.