EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.10.13.

Seminārā aplūkos ūdeni no dažādiem interesantiem skatupunktiem

Piektdien, 18. oktobrī notiks UNESCO Asociēto skolu projekta un Baltijas jūras projekta seminārs „Dzīvais ūdens” par vienu no nozīmīgākajiem dabas elementiem – ūdeni, aplūkojot šo tematu no dažādiem interesantiem skatupunktiem. Seminārā piedalīsies 87 UNESCO Asociēto skolu projekta un Baltijas jūras projekta skolu direktori un skolotāji no visas Latvijas.

Profesore Janīna Kursīte – Pakule uzstāsies ar lekciju par ūdens semiotiku tautas tradīcijā, savukārt par ūdeni kā ilgtspējīgas izglītības un dzīves sastāvdaļu runās asociācijas „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” projektu vadītāja doktore Inga Belousa. Semināra „Dzīvais ūdens” pirmo daļu noslēgs vides eksperti Andris Urtāns un Loreta Urtāne, uzstājoties ar vides izglītībai veltītu lekciju par ūdenstilpju un ūdensteču izmantošanu un apsaimniekošanu. Semināra otrajā daļā klātesošie atskatīsies uz UNESCO Asociēto skolu projekta un Baltijas jūras projekta attīstību Latvijā – to panākumiem un vēl gaidāmajiem izaicinājumiem.

Seminārs ir veltīts UNESCO Asociēto skolu projekta 60. gadadienai un ANO Starptautiskajam ūdens sadarbības gadam. To organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

UNESCO Asociēto skolu projekts 1953. gadā tika izveidots, lai iedzīvinātu UNESCO miera, brīvības, taisnīguma un cilvēces attīstības idejas un vienotu skolas kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Latvijas skolas UNESCO Asociēto skolu projektā darbojas jau kopš 1989. gada, kad tika izveidots viens no veiksmīgākajiem UNESCO Asociēto skolu reģionālajiem projektiem – Baltijas jūras projekts.

Papildu informācijai:
Ilze Dalbiņa
UNESCO ASP nacionālā koordinatore Latvijā
Tālr.: 67325109
E-pasts: i.dalbina@unesco.lv