EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
03.01.13.

Sākusies UNESCO Asociēto skolu projekta ītenošana 20 Latvijas skolās

UNESCO ASP dalībskolu koordinatori plāno projekta aktivitātes 2013. gadam

Ar dažādu aktivitāšu plānošanu un sagatavošanu mantojuma izglītības, cilvēktiesību un vērtībizglītības, kā arī izglītības ilgtspējīgai attīstībai jomā ir sākusies UNESCO Asociēto skolu projekta (UNESCO ASP) īstenošana Latvijā, ko Latvijā koordinē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK).

UNESCO ASP rīcības plāns Latvijas skolām tika sagatavots pirmajā UNESCO ASP dalībskolu seminārā aizvadītā gada 14. decembrī Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā, kurā tikās skolu direktori un skolotāji.

Saskaņā ar šo plānu 2013. gadā skolas tematisko virzienu ietvaros organizēs projektu nedēļas, dažādus pasākumus, seminārus un konferences skolniekiem un skolotājiem, izstrādās metodiskus materiālus, piedalīsies starptautiskās akcijās un sadarbosies kopēju atbilžu meklēšanā 21. gadsimta izglītības izaicinājumiem. Tāpat šogad skolās plānots atzīmēt dažādas starptautiskas dienas un nedēļas, tostarp Starptautisko dzimtās valodas dienu 21. februārī, Starptautisko ūdens dienu 22. martā, Starptautisko tolerances dienu 16. novembrī, kā arī iesaistīties un līdzdarboties nedēļas „Izglītība visiem”, Radošuma nedēļas un UNESCO nedēļas pasākumos un citās UNESCO LNK organizētās aktivitātēs.

„UNESCO ASP dalībskolas šajos projekta 13 gados Latvijā ir kļuvušas par ekselences centriem UNESCO vērtību iedzīvināšanā, apliecinot Latvijai un pasaulei, ka mums ir kopīga apņemšanās veidot izglītības sistēmu, kas nodrošina katras personības pilnvērtīgu pašrealizāciju mūža garumā, iesaisti darba tirgū un pilsoniskas sabiedrības veidošanos,” norāda UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika.

UNESCO ASP iesaistītas 20 skolas, kas darbojas trīs tematiskos virzienos. Mantojuma izglītības virzienā darbosies privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Jaunsilavas pamatskola, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, Riebiņu vidusskola, Rīgas Klasiskā ģimnāzija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola. Cilvēktiesību un vērtībizglītības virzienā aktivitātes īstenos sešas izglītības iestādes: Brocēnu vidusskola, Daugavpils Vienības pamatskola, Jēkabpils pamatskola, Rīgas 74. vidusskola, Sabiles vidusskola un Valmieras sākumskola. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai būs tematiskais pamats projektiem septiņās izglītības iestādēs: bērnu un jauniešu vides izglītības centrā „Rīgas Dabaszinību skola”, Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestādē, Jelgavas Amatu vidusskolā, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskolā, Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, Talsu Valsts ģimnāzijā un Valmieras Valsts ģimnāzijā.

Latvijas skolas UNESCO Asociēto skolu projektā iesaistījušās jau no 1990. gadu sākuma un kopā ar skolām no visas pasaules 2013. gadā svinēs projekta 60. jubilejas gadu.

UNESCO ASP ir pirmais starptautiskais skolu sadarbības tīkls pasaulē, kas dibināts 1953. gadā. Tajā šobrīd darbojas vairāk nekā 9000 izglītības iestāžu no 180 valstīm. Projekta mērķis ir veicināt kvalitatīvu iekļaujošu izglītību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai, aktualizējot skolās cilvēktiesību, globālās atbildības, demokrātijas un starpkultūru dialoga jautājumus. UNESCO ASP darbība popularizē un iekļauj mācīšanas un mācīšanās procesos četrus 21. gadsimta izglītības pīlārus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties dzīvot kopā –, lai ar izglītības palīdzību sekmētu ilgtspējīgu sociālo, vides, kultūras un ekonomikas attīstību.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Dalbiņa
UNESCO ASP nacionālā koordinatore
UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja
T. 67325109
E. i.dalbina@unesco.lv