EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.11.20.

Publiskota videolekcija par lielajiem datiem un to nozīmi un riskiem sabiedrībai

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ikvienu, bet jo īpaši skolēnus un skolotājus, izzināt tēmu par lielajiem datiem videolekcijā “Lielie dati un ētika”. Lekcija tapusi sadarbībā ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociēto profesori Dr. sc. soc. Signi Mežinsku, kura ir UNESCO Starptautiskās bioētikas komitejas priekšsēdētāja vietniece.

Lielo datu apjoms pasaulē, tai skaitā arī Latvijā, pieaug milzīgā ātrumā, un ievērojama daļa no tiem ir dati par veselību, kas rada būtiskus ētiskus jautājumus par šo datu izmantošanas mērķiem, privātumu, riskiem, sabiedrisko ieguvumu utt. UNESCO Starptautiskā bioētikas komiteja ir analizējusi šo problēmu, apkopojot ierosinājumus ziņojumā, kas varētu būt noderīgs politikas veidošanā, valsts pārvaldē Latvijā, kā arī sniegt plašāku ieskatu lielo datu problemātikā.

Lekcijā skolotāji un skolēni varēs uzzināt, kas ir lielie dati, kur tos izmanto, kādas ētikas problēmas ir saistītas ar lielo datu izmantošanu, kā par šīm ētikas problēmām runāt izglītībā, kuros mācību priekšmetos jeb izglītības jomās, kur tas mums dzīvē noderēs. Lekcija pieejama šeit: https://youtu.be/laEYNgNqHRo

Lekciju ciklā jau iepriekš publiskotas Dr. sc. soc. Signes Mežinskas lekcija “Covid-19 un ētika” un Mg. oec. Andas Arkliņas lekcija “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts kā platforma sabiedrības iesaistei zinātnes attīstībā”. 

Videolekcijas pieejamas UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Youtube vietnē: https://ej.uz/UNESCO_zinatnes_lekcijas.

Atzīmējot 10. novembrī UNESCO Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Universitātes un Vidzemes Augstskolas ekspertiem novembrī aicina ikvienu skatīties videolekcijas par šobrīd aktuāliem zinātnes izaicinājumiem bioētikas, lielo datu izmantošanas un biosfēras ilgtspējas jomās.

UNESCO Pasaules zinātnes diena mieram un attīstībai ik gadu tiek atzīmēta 10. novembrī, lai uzsvērtu zinātnes nozīmīgo lomu sabiedrībā un nepieciešamību iesaistīt aizvien vairāk cilvēku diskusijās par šodienas zinātnes izaicinājumiem. Stiprinot saites starp zinātni un sabiedrību, UNESCO Pasaules zinātnes dienas mērķis ir informēt par zinātnes sasniegumiem un izcelt zinātnieku lomu un ieguldījumu mūsu planētas izzināšanā un ilgtspējas veicināšanā.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante