EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
07.10.13.

Publicēts globālais ziņojums „Pieaugušo mācīšanās un izglītība: pārdomājot rakstpratību un lasītprasmi”

UNESCO Mūžizglītības institūts ir publicējis otro globālo ziņojumu „Pieaugušo mācīšanās un izglītība: pārdomājot rakstpratību un lasītprasmi” (Global Report for Adult Learning and Education – Rethinking Literacy). Tas sagatavots, balstoties uz 141 valsts iesniegtajiem ziņojumiem par progresu pieaugušo izglītības politikas vadlīnijās, pārvaldībā, līdzdalībā, finansēšanā un kvalitātē.
Ziņojuma temats – rakstpratība un lasītprasme – izvēlēts par godu ANO Rakstpratības un lasītprasmes dekādes noslēgumam 2012. gadā. Šajā dekādē valstis tika aicinātas īpaši vērst uzmanību sešu „Izglītība visiem” mērķu izpildei un rakstpratības un lasītprasmes kā cilvēktiesības nodrošināšanai un veicināšanai.

Ar UNESCO Mūžizglītības institūta sagatavoto otro globālo ziņojumu „Pieaugušo mācīšanās un izglītība: pārdomājot rakstpratību un lasītprasmi” var iepazīties un to iespējams lejuplādēt šeit: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002224/222407E.pdf