EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.03.16.

Prezentēs labākās Latvijas idejas, kā skolā iepazīt globālos izaicinājumus

Pirmo reizi plašākai publikai tiks prezentēti Latvijas skolu mācību stundu plāni, kas tika sagatavoti un īstenoti starptautiskajā akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”. 10 no tiem iekļauti arī elektroniskā publikācijā, ko izdevusi UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

 

 

Apraksti, fotoreportāžas un interesantākie mācību stundu plāni, kas akcijas laikā tika īstenoti Latvijā, ir apkopoti publikācijā “Mācīties pārveidot! Pasaules lielākā mācību stunda”. Tās prezentācija notiks izglītības līderu forumā “Iespēju tilts” Valmieras sākumskolā 17. martā.

Viens no interesantākajiem mācību stundu plāniem, kas iekļauts publikācijā, bija Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra plāns “Tuk-tuk… Vai drīkst ienākt?”. Foruma “Iespēju tilts” laikā īpašā radošajā darbnīcā varēs satikt arī šī plāna autorus un īstenotājus. Darbnīcā būs iespēja uzzināt, kā teātra elementu izmantošana mācību stundās var pavērt iespēju runāt par globāli nozīmīgām tēmām un atvērties pasaules kultūras un dabas daudzveidībai.

Akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” norisinājās pērn gandrīz simts valstīs vienlaicīgi. Nedēļas garumā skolās notika īpašas mācību stundas, kurās bērni un jaunieši iepazina globālos izaicinājumus, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, sociālo nevienlīdzību, nabadzības mazināšanu, ilgtspējīgu dzīvesveidu un patēriņu u.c., un piedāvāja savus padomus ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai.

Latvijā akcijā piedalījās gan UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas, gan citas izglītības iestādes – kopumā 59. Skolas īstenoja 139 mācību stundu plānus tādos mācību priekšmetos kā literatūra, fizika, ķīmija, latviešu valoda, mājturība un tehnoloģijas, vēsture, bioloģija un vizuālā māksla. Kopumā tika iesaistīti 3282 skolēni.

“Pasaules lielākā mācību stunda” tika rīkota kā aicinājums pievērst uzmanību globālajiem ilgtspējīgās attīstības mērķiem, kas izstrādāti, apzinoties, ka nekad agrāk pasaules sabiedrība nav bijusi tik ciešā savstarpējā sasaistē, bet vienlaicīgi arī tik ļoti trausla. Tādēļ šie mērķi neuzrunā tikai daļu no valstīm, bet ikvienu jebkur, tai skaitā Latvijā.

Latvijā akcija īstenota un publikācija sagatavota sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Imanta Ziedoņa fondu “Viegli”, un tā izdota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Pasaules lielākā mācību stunda ir daļa no kampaņas Projekts – Ikviens (Project Everyone), ko atbalsta UNICEF, UNESCO u.c. ANO aģentūras.

Papildu informācija:
Ilze Dalbiņa
UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja
Tālr. 67325109
E-pasts i.dalbina@unesco.lv