EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.11.16.

“Pasaules lielākās mācību stundas” akcijā iesaistījušies gandrīz 3000 jaunieši Latvijā

Starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda” šogad piedalījās 45 Latvijas izglītības iestādes, sagatavojot 93 nodarbību plānus un iesaistot 2740 jauniešus ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanā.

7. decembrī noslēguma pasākumā tiks sveikti akcijas laureāti – skolas, kuru sagatavotie mācību plāni tiks iekļauti elektroniskā publikācijā, kas būs pieejama www.skolas.unesco.lv un LAPAS Zināšanu datubāzē. Pasākums notiks Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē (2. stāvā) plkst. 15:00.

“Pasaules lielākā mācību stunda” ir starptautiska izglītības akcija, kas katru gadu vienlaikus norisinās gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša, pieaugušā izpratni par 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu šo mērķu sasniegšanā.

Šogad Latvijā dalībnieki tika aicināti sagatavot mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus par Latvijas sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām, kas īpaši izceltas 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī: veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai.

Akciju „Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), un to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Šogad tā tika organizēta kā daļa no kampaņas “Solis pasaulē”, ko UNESCO LNK rīkoja sadarbībā ar Latvijas platformu attīstības sadarbībai (LAPAS), Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju (LAPSA), Vides izglītības fonda Ekoskolu programmu u.c. institūcijām un organizācijām. Tā aicināja iepazīt un īstenot ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķus izglītībā un, atzīmējot šo mērķu pieņemšanas gadadienu, līdzdarboties dažādās aktivitātēs.

Akcijas mājas lapa

Informācija latviešu valodā

Akcijas lapa Facebook