EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.09.17.

Paraksta sadarbības līgumu par izglītību ilgtspējīgai attīstībai

Foto: Reinis Inkēns, Saeimas Administrācija

Ar mērķi kopīgiem spēkiem īstenot izglītības programmu ilgtspējīgai attīstībai šī gada 29. septembrī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija parakstīja trīspusēju sadarbības līgumu. Tas pauž apņemšanos ieviest globālās rīcības programmas “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” principus, mērķus un uzdevumus prioritārajās darbības jomās, tostarp mācību vides pārveidē un ilgtspējīgu risinājumu meklēšanā un sadarbības tīklu stiprināšanā vietējās kopienās.

Līgumu parakstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, piedaloties Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājai Laimdotai Straujumai un citām amatpersonām.

„Kā jēgpilni iesaistīt un iedvesmot līdzdalībai bērnus un jauniešus globālo vides, ekonomikas un sabiedrības izaicinājumu risināšanā? Kā šajā procesā veicināt sadarbību starp skolām un vietējām kopienām, sabiedrību un augstskolām, pētniecību, privāto sektoru un valsts pārvaldi? Kā stiprināt izglītības pārveidojošo lomu?  Šie ir jautājumi, uz kuriem atbildes var meklēt globālajā rīcības programmā,” stāsta Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards uzsver: “Ceļā uz ilgtspējīgu attīstību un dabas vērtību saglabāšanu ļoti nozīmīga loma ir sabiedrības izpratnei un atbalstam. Tādēļ vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumu integrēšana izglītības programmās un neformālajā izglītībā ir virziens, kurā no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apņemamies aktīvi iesaistīties un atbalstīt dažāda veida aktivitātes. Esmu pārliecināts, ka ieguldot laiku, naudu un enerģiju mūsu bērnu un jauniešu izglītošanā, spēsim veidot sabiedrību, kas meklē ilgtspējīgus risinājumus gan ikdienā, gan profesionālajā darbībā.”

Izglītības un zinātnes ministrs profesors Kārlis Šadurskis uzskata, ka izglītība ir nācijas un valsts ilgtspējīgas attīstības pamats. “Zināšanas ir tās, kas spēj radīt augstas pievienotās vērtības ekonomiku un sabiedrības labklājību, veido attieksmi pret vidi, kurā dzīvojam un dzīvos nākamās paaudzes,” saka Šadurskis. Jauns, mainīgajam laikmetam atbilstošs mācību saturs, moderna un ilgtspējīga skolas vide ir tās pārmaiņas, kuras ir vajadzīgas mūsu bērniem, lai skolēni gūtu dzīvei 21.gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes, ar ieaustām vērtībām, kas skolēnus mudina rīkoties ilgtspējīgi. Ministrs pauž pārliecību, ka virzītās pārmaiņas skolu tīkla attīstībā, mācību saturā no pirmsskolas līdz vidusskolai, augstākās izglītības un pētniecības jomu attīstība un ar to saistīto lēmumu pieņemšana ir vajadzīgi visai sabiedrībai, lai diskusijas par ilgtspējīgu attīstību, varētu iedzīvināt reālajā dzīvē.

Lai nodrošinātu planētas ilgtspēju un sasniegtu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus nacionālā un starptautiskā mērogā, izšķiroša ir sabiedrības iesaiste un izglītošana. Jau 2014. gada novembrī, turpinot ANO desmitgadē “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” (2005 - 2014) iesākto, valstis vienojās par globālo rīcības programmu “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, izvirzot vienotu mērķi: pārorientēt izglītību un mācīšanos, lai ikvienam būtu iespēja apgūt zināšanas, prasmes, vērtības un attieksmes, kas ļauj veicināt ilgtspējīgu attīstību.